Sök i webbdiariet

Sök i webbdiariet

Fyll i valfria fält för din sökning
Ärenden från de senaste 30 dagarna (439)
Diarienr In/Ut datum Status Avsändare/ mottagare
150/20172017-01-16BeredningPersonuppgift

Ansökan om förlängning av behörighet att utfärda intyg angående ekonomiska planer för bostadsrättsföreningar

149/20172017-01-14BeredningPersonuppgift

Förfrågan om Förlust av bostadsyta i NNEs samhällskostnadsoptimering

148/20172017-01-13BeredningUtrikesdepartementet

Remiss av EU-rättsakter om tjänster, Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om att introducera ett elektroniskt europeiskt tjänstekort (KOM (2016) 824 slutlig), Förslag till...

147/20172017-01-12Sekretessbelagd
146/20172017-01-13AvslutadPersonuppgift

Telefonförfrågan om energistatistik

145/20172017-01-11AvslutadTM Konsult

Förfrågan om Ljudöverhörning

144/20172017-01-11BeredningSvefors Arkitekter AB

Förfrågan om Suterrängvåning, kammarrätten i Göteborgs dom 2009 i mål nr 3604-07

143/20172017-01-12AvslutadVärnamo kommun

Förfrågan om Stickprov luftflödesmätningar

142/20172017-01-13BeredningHallstahammar kommun

Ansökan om statsbidrag för att rusta upp skollokaler (SFS 2015:552), Ombyggnad av Lindboskolan

141/20172017-01-12BeredningPersonuppgift

Förfrågan om Radonhalters påverkan på bostadspris

Sidansvarig: Webbredaktionen