Sök i webbdiariet

Sök i webbdiariet

Fyll i valfria fält för din sökning
Ärenden från de senaste 30 dagarna (273)
Diarienr In/Ut datum Status Avsändare/ mottagare
3732/20172017-08-18BeredningMinistry of Economics of the Republic of Latvia

Nordic-Baltic Mobility Programme for Public Administration

3730/20172017-08-17Sekretessbelagd
3729/20172017-08-17BeredningLänsstyrelsen Skåne

Beslut om upphävande av skyddsområde och skyddsbestämmelser för Hörby kommuns grundvattentäkt i Askeröd fastställt av Länsstyrelsen 1995-08-17

3728/20172017-08-17Sekretessbelagd
3727/20172017-08-17BeredningLänsstyrelsen Skåne

Återkallande av beslut gällande tillsyn över beslut om bygglov och förhandsbesked inom området Norrekås och Örnahusen med omnejd i Simrishamns kommun

3726/20172017-08-17BeredningBorgholms kommun

Ansökan om bidrag till icke-statliga kulturlokaler, ombyggnad, handikappanpassning, standardhöjande reparation, Borgholm Engelen 1

3725/20172017-08-17BeredningEnköpings kommun Fastighetsavdelningen

Ansökan om statsbidrag för upprustning av utemiljöer vid skolor och fritidshem, Utemiljö Korsängens skolgård

3724/20172017-08-17BeredningIdeella föreningen Kullagården i Gimdalen

Ansökan ang. prövning av om det finns synnerliga skäl att kunna påbörja arbetet på fastigheten innan vår kommande ansökan till Boverket prövas.

3723/20172017-08-17BeredningTrafikverket

Remiss, samråd för järnvägsplan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning samt för vattenverksamhet

3722/20172017-08-17BeredningMiljö- och energidepartementet

Regeringsbeslut I:1, Uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag om våtmarker, ställt till Naturvårdsverket, i samråd med Boverket

Sidansvarig: Webbredaktionen