Sök i webbdiariet

Sök i webbdiariet

Fyll i valfria fält för din sökning
Ärenden från de senaste 30 dagarna (353)
Diarienr In/Ut datum Status Avsändare/ mottagare
3122/20172017-06-22BeredningInternt

Delegation som ställföreträdande stabschef

3121/20172017-06-22BeredningInternt

Delegation som ställföreträdande stabschef

3120/20172017-06-22BeredningInternt

Rutin för diarieföring/hantering av e-ansökningar

3119/20172017-06-22BeredningSändlista

Direktupphandling, Fotouppdrag Byggarbeten 2017

3118/20172017-06-21BeredningEnergigas Sverige

Remiss av Energigas Sveriges Flaskgasolanvisningar (FGA 2017)

3117/20172017-06-21BeredningHelsingsborgs stad

Ansökan om statsbidrag för upprustning av utemiljöer vid skolor och fritidshem, Västra Ramlösa skola

3116/20172017-06-21BeredningAnton Utbildning AB

Ansökan om statsbidrag för upprustning av utemiljöer vid skolor och fritidshem, Pedagogisk utemiljö, Etapp nr 1 av 2 för Anton Utbildning AB

3115/20172017-06-21BeredningSIS

SIS-Remiss 15752. Acoustics - Sound classification of spaces in buildings. Byggakustik - Ljudklassning av utrymmen i byggnader - Vårdlokaler, undervisningslokaler, dag- och fritidshem, kontor och hote

3114/20172017-06-21BeredningRaluca Dragoman

Ansökan om statsbidrag för att rusta upp skollokaler (SFS 2015:552), Tillbyggnad av förskolelokal

3113/20172017-06-22BeredningFyren EkAlmen AB

Ansökan om statsbidrag för upprustning av utemiljöer vid skolor och fritidshem, Fyrens skolgård

Sidansvarig: Webbredaktionen