Sök i webbdiariet

Sök i webbdiariet

Fyll i valfria fält för din sökning
Ärenden från de senaste 30 dagarna (478)
Diarienr In/Ut datum Status Avsändare/ mottagare
870/20172017-02-20BeredningExtern annonsering

Boverket söker Ekonom med inriktning inköp/upphandling, allmän visstidsanställning

869/20172017-02-20BeredningExtern annonsering

Boverket söker Ekonom med systemansvar

868/20172017-02-17BeredningSIS

Remiss 15321 Värdeförvaringsenheter, Secure storage units - Classification for high securit locks according to their resistance to unauthorized opening

867/20172017-02-17BeredningSIS

Remiss 15322 Fönster, dörrar, portar, glasfasader, beslag och bygglas. Glass in building - Environmental Product declaration - Product category rules for flat glass products

866/20172017-02-17BeredningAneby kommun

Ansökan om statsbidrag för upprustning av utemiljöer vid skolor och fritidshem, Upprustning av skolgården vid Parkskolan i Aneby

865/20172017-02-16AvslutadFolkbladet

Fråga om berg- och dalbana i Norrköping

864/20172017-02-16Sekretessbelagd
863/20172017-02-17Sekretessbelagd
862/20172017-02-17BeredningTrollhättans Tomt AB

Ansökan om statsbidrag för att rusta upp skollokaler (SFS 2015:552), Upprustning Ventilationssystem - Elefanten 6, T-huset

861/20172017-02-17BeredningInternt

Delegation av beslutsbehörighet vid föredragning för generaldirektören

Sidansvarig: Webbredaktionen