Sök i webbdiariet

Sök i webbdiariet

Fyll i valfria fält för din sökning
Ärenden från de senaste 30 dagarna (739)
Diarienr In/Ut datum Status Avsändare/ mottagare
1670/20172017-03-22BeredningBrandskyddslaget AB

Fråga om Brandsektioner, sammanslagna byggnader

1669/20172017-03-23BeredningSkellefteå kommun

Ansökan om statsbidrag för att rusta upp skollokaler (SFS 2015:552), Hjoggböleskolan, upprustning ytskikt

1668/20172017-03-23BeredningSkellefteå kommun

Ansökan om statsbidrag för upprustning av utemiljöer vid skolor och fritidshem, Barnportalens förskola

1667/20172017-03-22AvslutadBureko VVS-Konsult

Fråga om Obligatorisk ventilationskontroll och byggnadskategori

1666/20172017-03-22BeredningFinansdepartementet

Remiss av betänkande digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23)

1665/20172017-03-22BeredningMölndals stad

Fråga om Bostadsanpassningsbidrag

1664/20172017-03-22AvslutadESV, Ekonomistyrningsverket

Enkät om myndigheternas e-handel

1663/20172017-03-21AvslutadPersonuppgift

Fråga om OVK, Obligatorisk ventilationskontroll

1662/20172017-03-22Sekretessbelagd
1661/20172017-03-10BeredningNäringsdepartementet

Uppdrag 15 regleringsbrev 2017: Komplettering av uppdrag 2 ur Boverkets regleringsbrev 2016, Uppföljning av tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen avseende omgivningsbuller

Sidansvarig: Webbredaktionen