Sök i webbdiariet

Sök i webbdiariet

Fyll i valfria fält för din sökning
Ärenden från de senaste 30 dagarna (892)
Diarienr In/Ut datum Status Avsändare/ mottagare
5454/20172017-10-13BeredningLänsstyrelsen i Skåne län

Remiss, bildande av naturreservatet Bökenäset, Kristianstads kommun

5453/20172017-10-11AvslutadNacka kommun

Fråga om antikvariskt sakkunnig vid nybyggnation

5452/20172017-10-13BeredningUmeå Nykterhetsvänners Byggnadsförening UPA

Ansökan om bidrag till samlingslokaler, anpassning av lokal, utomhusmiljön i nära anslutning till lokalen, verksamhetsstöd, inventarier, Umeå Ymer 3

5451/20172017-10-13BeredningBrf Oliven

Fullmakt Boverkets e-tjänst för statligt stöd och bidrag

5450/20172017-10-13BeredningSimonstorps gård

Fullmakt Boverkets e-tjänst för statligt stöd och bidrag

5449/20172017-10-13BeredningInternt

Beslut i personalärende

5448/20172017-10-13BeredningSändlista

Direktupphandling, Energideklarationsregistret import 2017

5445/20172017-10-12BeredningSIS

Remiss 16233 Byggakustik, Acoustics - Sound absorbers - Rating of sound absorption coefficients

5443/20172017-10-13BeredningSändlista

Direktupphandling, Teknisk projektledare 2017

5442/20172017-10-13BeredningInternt

Beslut enligt 8 § 4 stycket Boverkets föreskrifter (2016:8) om stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden

Sidansvarig: Webbredaktionen