Sök i webbdiariet

Sök i webbdiariet

Fyll i valfria fält för din sökning
Ärenden från de senaste 30 dagarna (573)
Diarienr In/Ut datum Status Avsändare/ mottagare
2733/20172017-05-16BeredningInternt

Delegation vid semesterledighet, tillförordnad rättschef, 2017-06-28--2017-06-30

2732/20172017-05-04BeredningSCB Statistiska centralbyrån

Direktupphandling, statistik

2731/20172017-05-23BeredningRagunda kommun

Ansökan om statsbidrag för att rusta upp skollokaler (SFS 2015:552), Ombyggnation/renovering av hemkunskapslokal vid Hans-Åkerskolan i Stugun, 1060 4352

2730/20172017-05-23BeredningSG husprojektering

Fråga om Maximal installerad eleffekt

2729/20172017-05-22BeredningStrålsäkerhetsmyndigheten

Remiss, Förslag till föreskrifter om anmälningspliktiga verksamheter, Radon på arbetsplatser

2728/20172017-05-19BeredningRiksarkivet

Enkät och fråga om vem som har ansvar för/jobbar med öppna data på myndigheten

2727/20172017-05-22BeredningOBK Sverige AB

BRF Vingen

2726/20172017-05-22BeredningKarlstads kommun

Ansökan om statsbidrag för upprustning av utemiljöer vid skolor och fritidshem, Västerstrandsskolan utemiljö, 1060 4351

2725/20172017-05-19BeredningWSP Environmental

Fråga om Energideklaration av kallbadhus

2724/20172017-05-22AvslutadInternt

Delegation ställföreträdande ekonomichef

Sidansvarig: Webbredaktionen