Sök i webbdiariet

Sök i webbdiariet

Fyll i valfria fält för din sökning
Ärenden från de senaste 30 dagarna (439)
Diarienr In/Ut datum Status Avsändare/ mottagare
140/20172017-01-12BeredningNils-Ola Tjärnmo

Fråga angående ansökan som kommit bort i posten

139/20172017-01-13BeredningStructural Engineering Sweden AB

Förfrågan om Kontroll genom provbelastning av färdig konstruktion på plats

138/20172017-01-13BeredningPersonuppgift

Förfrågan om Vattenstammar, byggmaterial i rör

137/20172017-01-13BeredningOracle Svenska AB

Direktupphandling, Oraclelicenser inklusive support och underhåll

136/20172017-01-12BeredningPersonuppgift

Förfrågan om Bostadsanpassningsbidrag, entré

135/20172017-01-12BeredningMVR Service AB

Förfrågan om CE-märkning silor

134/20172017-01-12BeredningOscar Fredriksskolan

Ansökan om statsbidrag för upprustning av utemiljöer vid skolor och fritidshem, Oscar Fredriksskolans gårdslyft

133/20172017-01-12AvslutadNäringsdepartementet

Indelning i kategorier av styrelser, nämnder och råd mm

132/20172017-01-12Sekretessbelagd
131/20172017-01-12BeredningIntegra Engineering AB

Förfrågan om energikravet i samband med höga uteluftflöden

Sidansvarig: Webbredaktionen