Sök i webbdiariet

Sök i webbdiariet

Fyll i valfria fält för din sökning
Ärenden från de senaste 30 dagarna (346)
Diarienr In/Ut datum Status Avsändare/ mottagare
3112/20172017-06-22BeredningInternt

Delegation som ställföreträdande generaldirektör

3111/20172017-06-22BeredningInternt

Delegation som ställföreträdande generaldirektör

3110/20172017-06-22Beredninginternt

Användare i Boverkets Fullmaktsregister

3109/20172017-06-22BeredningNacka Tingsrätt

Remiss angående bygglov för flerbostadshus och parkeringsplatser på fastigheten Nacka Älta 9:116, Nacka kommun

3108/20172017-06-21BeredningLaxå kommun

Ansökan om statsbidrag för att rusta upp skollokaler (SFS 2015:552), Renovering och verksamhetsanpassning skollokaler Saltängskolan

3107/20172017-06-22BeredningNäringsdepartementet

Regeringsbeslut III 2, Anställning som generaldirektör och chef för Boverket

3106/20172017-06-22BeredningSändlista

Avrop från statligt ramavtal Tryckeritjänster, Inbetalningsavier 2017

3105/20172017-06-21BeredningKarlstads kommun

Ansökan om statsbidrag för upprustning av utemiljöer vid skolor och fritidshem, Hultsbergsskolan utemiljö

3104/20172017-06-19AvslutadHSO, IFMetall

Fråga om OVK och industrilokaler

3103/20172017-06-21BeredningLjusnarsbergs kommun

Ansökan om statsbidrag för upprustning av utemiljöer vid skolor och fritidshem, Utemiljö Förskolan Å-stugan

Sidansvarig: Webbredaktionen