Sök i webbdiariet

Sök i webbdiariet

Fyll i valfria fält för din sökning
Ärenden från de senaste 30 dagarna (478)
Diarienr In/Ut datum Status Avsändare/ mottagare
860/20172017-02-17BeredningSvea Hovrätt

Remiss angående rivningslov för enbostadshus på fastigheterna Kullbäckstorp 1:39 och 1:175 i Härryda kommun

859/20172017-01-27BeslutPersonuppgift

Förfrågan Energideklarationer - Examensarbete KTH

858/20172017-02-16Sekretessbelagd
857/20172017-02-16Sekretessbelagd
856/20172017-02-16BeredningNäringsdepartementet

Remiss, promemoria Ett aktivitetskrav för rätt att överklaga vissa beslut om lov m.m.

855/20172017-02-16BeredningUtbildningsdepartementet

Inbjudan till möte angående överklagandeförbud i Utbildningsdepartementets statsbidragsförordningar

854/20172017-02-14BeredningMalmö Stad

Fråga om Dimensioneringskontroll enligt EKS 10

853/20172017-02-16Sekretessbelagd
852/20172017-02-16Sekretessbelagd
851/20172017-02-16AvslutadLänsstyrelsen Västra Götalands län

Beslut om bildande av naturreservatet Stora Les branter i Dals Eds kommun

Sidansvarig: Webbredaktionen