Sök i webbdiariet

Sök i webbdiariet

Fyll i valfria fält för din sökning
Ärenden från de senaste 30 dagarna (439)
Diarienr In/Ut datum Status Avsändare/ mottagare
130/20172017-01-12BeredningSändlista

Avrop från ramavtal med Sweco Architects AB, konsultstöd till Boverkets sakverksamheter 2017

129/20172017-01-12BeredningSändlista

Avrop från ramavtal med TicTac Interactive AB, produktion av digitalt kunskapsstöd i form av webbutbildning 2017

128/20172017-01-12BeredningSändlista

Avrop från statligt ramavtal, medieförmedlingstjänster 2017

127/20172017-01-12BeredningSändlisdta

Avrop från statligt ramavtal, Offentliga jobb 2017

126/20172017-01-12BeredningSändlista

Avrop från statligt ramavtal, konferenshotell och kursgårdar 2017

125/20172017-01-12BeredningSändlista

Avrop från statligt ramavtal, Manpower personaluthyrning 2017

124/20172017-01-12BeredningSIS

Remiss 15186 Träbaserade skivor, Wood-based panels - Determination of formaldehyde release - Part 2. Träbaserade skivor - Bestämning av formaldehydinnehåll och emission - Del 2

123/20172017-01-12BeredningHSB Skåne

Förfrågan om Hållbarhetspositionering HSB Skåne

121/20172017-01-12BeredningFöreningen Siltegården

Ansökan om bidrag till samlingslokaler, standardhöjande reparation, Gotland Silte Smissarve 1:25

120/20172017-01-11AvslutadAdolfssons Ingenjörsbyrå AB

Förfrågan om Ventilation i sluss

Sidansvarig: Webbredaktionen