Sök i webbdiariet

Sök i webbdiariet

Fyll i valfria fält för din sökning
Ärenden från de senaste 30 dagarna (627)
Diarienr In/Ut datum Status Avsändare/ mottagare
7217/20172017-12-13Sekretessbelagd
7216/20172017-12-14BeslutGrevbäcks Gris AB

Fullmakt Boverkets e-tjänst för statligt stöd och bidrag

7215/20172017-12-14BeredningSändlista

Direktupphandling, mediebevakning sociala medier

7213/20172017-11-20AvslutadRiksrevisionen

Fråga om öppen data från bostadsmarknadsenkäten

7212/20172017-12-12AvslutadLSS-utredningen

Fråga om Kommuners bedömning av bostadsbrist

7211/20172017-12-13BeredningGripsholms Fastighetsförmedling

Fråga om intygsgivare och ekonomisk plan för bostadsrättsförening

7210/20172017-12-13BeredningPersonuppgift

Fråga om fastighetsenergi

7209/20172017-12-13AvslutadTools Sverige AB

Direktupphandling, verktyg m.m.

7208/20172017-12-13BeredningEkonomistyrningsverket ESV

Samråd om avgift enligt 4§ avgiftsförordningen

7207/20172017-12-12BeredningUppsala kommun

Fråga om kommunal medfinansiering till allmänna samlingslokaler

Sidansvarig: Webbredaktionen