Sök i webbdiariet

Sök i webbdiariet

Fyll i valfria fält för din sökning
Ärenden från de senaste 30 dagarna (579)
Diarienr In/Ut datum Status Avsändare/ mottagare
2713/20172017-05-19BeredningMalmö stad

Ansökan om statsbidrag för upprustning av utemiljöer vid skolor och fritidshem, Almgården, 1060 4343

2712/20172017-05-19BeredningESV, Ekonomistyrningsverket

Remiss, Ekonomistyrningsverkets förslag på nya föreskrifter och allmänna råd

2711/20172017-05-19BeredningTillväxtverket

Användaravtal, Regionalt analys- och prognossystem (Raps)

2710/20172017-05-19BeredningJärfälla kommun

Ansökan om statsbidrag för att rusta upp skollokaler (SFS 2015:552), Elsystem och bullerdämpande åtgärder i Vittraskolan i Järfälla, 1060 4342

2709/20172017-05-19BeredningInternt

Beslut om ändrad befattning

2708/20172017-05-19Sekretessbelagd
2707/20172017-05-19BeredningCreacon HKAB

Fråga om CE-märkning av anläggning

2706/20172017-05-19BeredningSvea Hovrätt

Remiss, Detaljplan för del av fastigheten Oknebäck 4:2 i Mönsterås kommun

2705/20172017-05-19AvslutadInternt

Delegation ställföreträdande IT-chef

2704/20172017-05-19BeredningRiksdagens utredningstjänst

Begäran om uppgifter, investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler

Sidansvarig: Webbredaktionen