Sök i webbdiariet

Sök i webbdiariet

Fyll i valfria fält för din sökning
Ärenden från de senaste 30 dagarna (478)
Diarienr In/Ut datum Status Avsändare/ mottagare
850/20172017-02-16BeredningSäters kommun

Ansökan om statsbidrag för att rusta upp skollokaler (SFS 2015:552), Om- och tillbyggnad St Skedvi skola

849/20172017-02-16BeredningTrafikverket

Remiss, samråd för anläggning av mötesfri landsväg Forslunda-Hissjö samt allmän parallellväg för oskyddade trafikanter Forslunda-Håkmark vid väg 363 i Umeå kommun, Västerbottens län

848/20172017-02-16BeredningTrafikverket

Remiss, samråd för anläggning av trafiksäkerhetsåtgärder i Haddingen vid väg 363 i Umeå kommun, Västerbottens län

847/20172017-02-15BeredningSIS

Remiss 15318, Brandsäkerhet. Guidelines for assessing the adverse impact of wildland fires on the Environment and to people through environmental exposure.

846/20172017-02-15BeredningPersonuppgift

Fråga om bostadsanpassningsbidrag

845/20172017-02-10AvslutadTyréns

Fråga om val av EXC-klass för stål i Eurokod

844/20172017-02-13BeredningHallstahammars kommun

Förslag på nya ljudkrav på toaletter

843/20172017-02-14Sekretessbelagd
842/20172017-02-14BeredningTornlyckans Förvaltnings AB

Överklagande av länsstyrelsens beslut att avslå ansökan om stöd för anordnande av hyresbostäder enligt förordningen (2016:880)

841/20172017-02-15BeredningMontessoriskolan Floda Säteri

Ansökan om statsbidrag för att rusta upp skollokaler (SFS 2015:552), Renovering stora huset montessoriskolan Floda Säteri, 1060 1974

Sidansvarig: Webbredaktionen