Sök i webbdiariet

Sök i webbdiariet

Fyll i valfria fält för din sökning
Ärenden från de senaste 30 dagarna (739)
Diarienr In/Ut datum Status Avsändare/ mottagare
1650/20172017-03-21Sekretessbelagd
1649/20172017-03-21BeredningNorrköpings kommun

Ansökan om statsbidrag för upprustning av utemiljöer vid skolor och fritidshem, Ljuraskolan - Utveckling av utemiljö, 1060 2851

1648/20172017-03-22BeredningMarks kommun

Fråga om Besiktningsintervall för hissar

1647/20172017-03-15BeredningPE Byggkonsult AB

Fråga om Funktionskontrollant, sakkunnig av tillgänglighet

1646/20172017-03-21BeredningNavic energipartner AB

Solcellsel i energideklaration

1645/20172017-03-21BeredningMiljö- och energidepartementet

Remiss, Statens energimyndighets rapport om havsbaserad vindkdraft

1644/20172017-03-21BeredningSweden Green Building Council

Fråga om BuildUpon - projektet och visionen

1643/20172017-03-21BeredningSändlista

Direktupphandling, innovationsworkshop

1642/20172017-03-21BeredningRamböll Environment & Health North

Remiss, samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken, befintlig 45 kV ledning mellan Tärendö och Koprilombolo, Pajala kommun

1641/20172017-03-21BeredningAnticimex

Fråga om BEN och varmvatten

Sidansvarig: Webbredaktionen