Sök i webbdiariet

Sök i webbdiariet

Fyll i valfria fält för din sökning
Ärenden från de senaste 30 dagarna (432)
Diarienr In/Ut datum Status Avsändare/ mottagare
2722/20172017-05-22BeredningSIS

Remiss 15660, Plastics piping systems for the trenchless replacement of underground pipeline networks -- Part 2: Replacement off the line by horizontal directional drilling and impact moling

2721/20172017-05-22BeredningSIS

Remiss 15658, Luftbehandlingsteknik, prEN 15650 - Ventilation for buildings - Fire dampers, CEN/TC 156/WG 9, Luftbehandling - Kanalanslutna brandspjäll

2720/20172017-05-22BeredningSIS

Remiss 15656, Plastics piping systems for the trenchless replacement of underground pipeline networks -- Part 1: Replacement on the line by pipe bursting and pipe extraction

2719/20172017-05-20BeredningSändlista

Bevakning och deltagande 2017 i internationellt årligt möte ITTAB mellan myndigheter ansvariga för linbaneanläggningar

2718/20172017-05-19Sekretessbelagd
2717/20172017-05-22BeredningNäringsdepartementet

Regeringsbeslut II 1; Uppdrag att analysera användningen av tunga fordon i urbana miljöer, ställt till Trafikanalys, i samråd med Boverket

2716/20172017-05-22BeredningNäringsdepartementet

Regeringsbeslut II 8; Uppdrag att analysera och beskriva behoven inom cykelforskningen, ställt till Statens väg- och transportforskningsinstitut, Boverket för kännedom

2715/20172017-05-22BeredningNäringsdepartementet

Förordnanden i Kommittén för modernare byggregler (N 2017:05)

2714/20172017-05-19BeredningHem & Hyra

Begäran om uppgifter BME 2017, bostadsmarknadsenkäten

2713/20172017-05-19BeredningMalmö stad

Ansökan om statsbidrag för upprustning av utemiljöer vid skolor och fritidshem, Almgården, 1060 4343

Sidansvarig: Webbredaktionen