Webbseminarier och webbsändningar

Här hittar du aktuella webbseminarier från Boverket.

Webbseminarium om stöd för ökat byggande, renovering och energieffektivisering

Illustration av en stad med byggande och mycket annat. Illustration: Jan Olsson

Den 16 februari bjöd Boverket in till ett webbseminarium som handlar om de stöd som finns för att bland annat stimulera bostadsbyggandet.

Presentation av förordning och förslag till föreskrifter om nära-nollenergibyggnader

Nybyggnation i Annedal, Stockholm. Foto: Hans Ekestang

I samband med att Boverkets förslag till föreskrifter om nära-nollenergibyggnader skickades ut sände Boverket en presentation av föreslagna ändringar.

Lov- och förhandsbesked – om beslut och formuleringar

Två personer som granskar bygghandlingar. Foto: Franz Feldmanis

Den 1 december sände Boverket ett webbseminarium som handlar om att ta beslut om lov och förhandsbesked och hur du på bästa sätt kan formulera dessa.

Buller i detaljplaner

Bullerskydd i Hammarby Sjöstad

Den 22 september sände Boverket ett webbseminarium om vanliga frågor om buller i planeringen som kommit till Boverket efter regeländringarna som genomfördes 2015. Du kan nu se det i efterhand.

Webbsändning från PBL-dagen

Tre kvinnor som samtalar på plattformsdagen. Foto: Hans Ekestang

Boverket arrangerade PBL-dagen den 27 september, som vänder sig till dig som arbetar med den praktiska tillämpningen av plan- och bygglagen. Vi webbsände förmiddagens programpunkter som du kan se i efterhand.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej