Frågor och svar om teknik och innehåll

Frågor och svar om introduktionen i PBL för politiker


Behöver jag särskilda programvaror?
Webbutbildningen fungerar i de vanligaste webbläsarna, men för att introduktionen ska fungera måste du ha Adobe Flash Player 10.3 eller senare installerat på din dator. För att genomföra kurserna på iPad eller Android-surfplattor behöver du installera appen Articulate Mobile Player som finns att ladda ner gratis via Google Play  eller App Store. Webbutbildningen innehåller ljud. För att sätta på och stänga av ljudet använder du knapparna på din dator eller surfplatta.

Hur genomförs introduktionen?
Tanken är att byggnadsnämnden går igenom avsnitten tillsammans. Introduktionen är totalt 1,5 timmar lång fördelat på fem avsnitt på cirka 20 minuter var. Avsnitten kan fördelas på olika sammanträden eller genomföras flera åt gången.

Klicka på bilden för att starta en informationsfilm om hur du kommer igång med Introduktionen i PBL för förtroendevalda.


Behövs det någon utbildningsledare?
Nej, eftersom introduktionen är webbaserad. Det behövs dock en person som klickar sig framåt genom utbildningen. Det är bra om någon person är utsedd att leda eventuell frågestund och föra dialog eller diskussioner. Det kan till exempel vara en person från byggnadsnämnden eller en tjänsteman från kommun eller länsstyrelse. Du kan också repetera kursen på din egen dator och gå igenom materialet obegränsat antal gånger.

Finns det något skriftligt kursmaterial?
Ja, det finns en pdf-fil till varje avsnitt med alla texter och bilder. Den är tillgänglighetsanpassad och går att skriva ut.

Vad är nyttan med introduktionen?
Målet med Boverkets regeringsuppdrag PBL Kompetens är att bidra till en mer enhetlig och effektiv tillämpning av plan- och bygglagen. Den här introduktionen för politiker kan bidra till att förutsättningarna för att plan- och bygglagen tillämpas lika i hela landet ökar.

Frågor och svar om webbutbildningar för dig som arbetar med PBL


Vilka webbutbildningar finns?
"Att arbeta med PBL" ger en översikt över hela plan- och bygglagen och tar bland annat upp lagens uppbyggnad, PBL-systemet samt roller och ansvar. Det finns också en introduktion i PBL för förtroendevalda.

Vi erbjuder också fördjupningar inom olika områden – buller, klimatanpassning, huvudmannaskap och planbestämmelser, ändring och ombyggnad, konstruktionsregler, utformningskrav och tekniska egenskapskrav samt om handeln i planeringen.

Vi arbetar vidare med ämnen som brandskydd och fuktsäkerhet.

Hur gör jag rent praktiskt?
Webbutbildningarna är tillgängliga för alla och du väljer själv om du tar del av innehållet på egen hand eller i grupp. De innehåller ljud i form av uppläst text och filmer. Du reglerar ljudet på din dator, läsplatta eller mobil. När du färdig med en del kommer den att flyttas till "Historik" i menyn till vänster, men du kan naturligtvis ta del av innehållet igen. Den här funktionen är aktiv om du har valt att skapa ett konto.

Varför ska jag skapa ett konto?
Genom att skapa ett konto kan du se vilka delar som du har genomfört och fortsätta titta där du slutade senast. Du kan också ta del av innehållet utan att logga in.

Vilka webbläsare fungerar?
Webbutbildningarna fungerar på datorer och läsplattor. Du kan använda alla moderna webbläsare för att ta del av innehållet. Om du har en äldre webbläsare kan du behöva ladda ner Adobe Flash Player 10.3. Om du använder läsplatta behöver du installera appen Articulate Mobile Player. Den finns att ladda ner gratis via Google Play eller App Store.

Finns det något skriftligt material?
Ja, inom kort kommer det att finnas en pdf till varje del med alla texter och bilder, som går att skriva ut. Innehållet i de olika delarna bygger på information som finns i PBL kunskapsbanken, Boverkets handbok om plan- och bygglagen.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej