Aktuella uppdrag

Här hittar du presentationer av de uppdrag som vi arbetar med just nu, inom området samhällsplanering. Det kan exempelvis handla om att ta fram en ny vägledning, utbildning eller olika typer av undersökande och utredande projekt.

Hur kan digitalisering och ny teknik hjälpa oss att skapa hållbara samhällen?

Flygbild över stad. Foto: Johnér

Boverket kommer under hösten 2017 genomföra tre framtidsverkstäder inom temat Smarta städer och regioner.

Planering för ökad och säker cykling

En flicka i cykelhjälm väntar vid övergångsställe. Foto: Scandinav

Boverket har fått i uppdrag att ta fram en samling lärande exempel på hur kommuner, regioner och andra aktörer har lyckats föra in cykling i samhällsplaneringen på ett framgångsrikt sätt.

Motverka diskriminering av romer på bostadsmarknaden

Romernas flagga

I arbetet ingår att ta fram utbildningsmaterial tillsammans med ett nätverk med romska representanter, fastighetsägare och hyresvärdar.

Plattform för hållbar stadsutveckling

En bild från Järfälla kommun som visar hållbar stadsutveckling. Illustration: Järfälla kommun

Samarbete behövs för att främja en hållbar utveckling. Fem myndigheter ska skapa en plattform för hållbar stadsutveckling. .

PBL Kompetens

Äldre byggnader. Foto: Franz Feldmanis

PBL Kompetens är ett regeringsuppdrag som genomförs av Boverket på regeringens uppdrag i samverkan med Sveriges kommuner och landsting, länsstyrelserna och Lantmäteriet.

Avslutade uppdrag

Lomma strandstad. Foto: Peter Kroon

Här hittar du information från ett urval av de större uppdrag som Boverket har avslutat.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen