PBL Kompetens

PBL Kompetens är ett regeringsuppdrag som ska bidra till att skapa en enhetlig och effektiv tillämpning av plan- och bygglagen, PBL, i hela landet.

Kompetensinsatserna pågår 2017-2020 och är en förlängning av ett tidigare regeringsuppdrag om kompetensinsatser för PBL, gällande perioden 2014-2016.

Nätverk ska vidareutvecklas och vägledningar om hur PBL-systemet bör tillämpas ska kompletteras och fördjupas.

Veta mer

Vill du få samlad information om Boverkets arbete med plan- och bygglagen i PBL Kompetens, PBL kunskapsbanken och Boverkets webbseminarier kan du prenumerera på nyhetsbrevet, se "Relaterad information".

Hjälp oss att utveckla innehållet i webbutbildningarna

Boverket fortsätter att utveckla innehållet i webbutbildningarna och vi vill gärna veta vad du tycker. Du kan lämna synpunkter genom de enkäter som avslutar varje webbutbildning eller genom att skicka ett e-brev till pblkompetens@boverket.se

I menyn hittar du mer information om de olika aktiviteterna som ingår i kompetenssatsningen. Under reportage hittar du också en intervju med Viveka Zetterberg som är utbildningsansvarig i det nya regeringsuppdraget.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej