Utbildning om PBL

Inom regeringsuppdraget PBL Kompetens tar Boverket fram flera utbildningar. Dels sammanhållna grundutbildningar i PBL för tjänstemän på länsstyrelse eller kommun och för förtroendevalda, dels fortsättnings- och ämnesutbildningar för alla aktörer som är involverade i PBL-processen.

Syftet med utbildningarna är att öka kunskapen och att bidra till att förutsättningarna för att plan- och bygglagen tillämpas lika i hela landet ökar.

Ta del av webbutbildningarna här eller via en länk i "Relaterad information".

Start av pilotutbildningar

Webbutbildningen "Att arbeta med PBL" – som ger en gemensam överblick – kompletteras nu med grundutbildningar för olika roller; "Ny på jobbet som detaljplanehandläggare", "Ny på jobbet som lovhandläggare" och "Ny på jobbet som byggnadsinspektör". För dessa tre utbildningar planeras under hösten 2017 pilotkurser där du som deltar får ge direkt respons på materialet. Nästa steg blir att utforma digitalt tillgängliga kurser som kan genomföras enskilt eller i grupp oavsett var du befinner dig. Arbetet fortsätter under 2018 samtidigt som vi utvecklar kurser för fler kategorier – strategiska planerare och administratörer.

Vi söker personer som kan delta på plats i pilotkurserna hösten 2017

I första hand söker vi deltagare som arbetat med PBL-frågor 6-12 månader – oavsett tidigare erfarenheter och utbildningsbakgrund. Vi kommer även att vilja bjuda med några mer erfarna representanter som kan bidra till utvärderingen av innehållet.

Preliminära datum och orter för pilotutbildningar hösten 2017:

 • Ny på jobbet som detaljplanehandläggare
  Uppsala 27-28 september
  Karlstad 4-5 oktober
 • Ny på jobbet som lovhandläggare
  Stockholm 18-19 oktober
 • Ny på jobbet som byggnadsinspektör
  Stockholm 6-7 november (ändrat datum)

Välkommen med intresseanmälan för din/dina nya PBL-medarbetare till: pblkompetens@boverket.se

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej