Frågor och svar om buller

Nyhet,

Boverket får många frågor om buller i planering och bygglovsprövning. Nu har vi samlat ett urval av frågorna och svaren, för att underlätta i tillämpningen av reglerna. Buller har blivit en alltmer angelägen och aktuell fråga i samhällsplaneringen, inte minst för bostadsförsörjningen.

Frågorna rör allt från lagstiftning, bullerberäkningar, ljudnivåer vid uteplats och fasad, buller från flygtrafik till industri- och annat verksamhetsbuller. De flesta har koppling till plan- och bygglagens nya bestämmelser om omgivningsbuller samt trafikbullerförordningen, vilka trädde i kraft 2015.

Via länken i "Relaterad information" hittar du sammanställningen. Där finns också länkar till mer information om buller på Boverkets webbplats.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej