Länsstyrelsens tillsyn

Nyhet,

Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar att bevaka vissa statliga och mellankommunala intressen. När kommunen har fattat beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan ska länsstyrelsen inom tre veckor besluta om planen ska överprövas eller inte. Om länsstyrelsen vid överprövningen kommer fram till att något av de statliga eller mellankommunala intressena inte beaktats tillräckligt ska de upphäva beslutet att anta detaljplanen.

Boverket har publicerat en webbsida i PBL kunskapsbanken för att vägleda om länsstyrelsens tillsyn.

Läs mer

Ta del av vägledningstexten om länsstyrelsens tillsyn under rubriken "PBL kunskapsbanken" i relaterad information.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej