På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Bostadsanpassningsbidraget

Översyn av lagen

  Riksdagen har den 11 april 2018 sagt ja till regeringens proposition 2017/18:80 Ny lag om bostadsanpassningsbidrag. 

  Den nya lagen börjar gälla den 1 juli 2018.

  Det har varit en lång process fram till den nya lagen om bostadsanpassningsbidrag. Det började med att Boverket våren 2013 fick ett regeringsuppdrag att se över den nuvarande lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag.

  Här kan du läsa mer om hur översynen bedrevs på Boverket och om Socialdepartementets beredning av Boverkets förslag. 

  Välkommen till  handboken

  Välkommen till Boverkets  digitala handbok om bostadsanpassningsbidraget och
  återställningsbidraget!

  I denna digitala handbok finner du bland annat lagar, förarbeten och referat av domar från kammarrätterna och Högsta förvaltningsdomstolen som handlar om bostadsanpassningsbidraget eller återställningsbidraget. Det finns också en handläggningsguide.

  Här kan du läsa mer om handboken och få viktiga läsanvisningar.