Bostadsanpassningsbidraget – en handbok

Boverkets digitala handbok är till för dig som arbetar med bostadsanpassningsbidrag och återställningsbidrag. Men också du som av olika anledningar vill ha allmän information om bostadsanpassningsbidraget och återställningsbidraget kan ha nytta av handboken.

Handboken innehåller bland annat lagar, förarbeten och referat av domar från kammarrätterna och Högsta förvaltningsdomstolen. Här finns också en handläggningsguide för kommunernas handläggare av bostadsanpassningsbidrag.

Observera att Boverkets tryckta röda handbok inte uppdateras sedan hösten 2012. Den är alltså inaktuell.

Läsanvisning

Tänk på att det sällan räcker att endast läsa enstaka avsnitt för att bilda sig en uppfattning av om en viss åtgärd är bidragsberättigande eller inte. På webbsidan  "Exempel på åtgärder och ROT-avdrag som prövats"  finner du till exempel en text om bland annat hissar. Där framgår att bostadsanpassningsbidrag kan lämnas för att installera en hiss. Men du behöver även veta till exempel att hissen ska vara nödvändig med hänsyn till funktionsnedsättningen, vilket du kan läsa om på webbsidan Anpassningen ska vara nödvändig på grund av funktionsnedsättningen.

Handboken är ingen rättskälla

Observera att själva handboken inte är någon rättskälla. Men den återger de rättskällor som finns om bostadsanpassningsbidraget och återställningsbidraget.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej