Guide för handläggning

Handläggningsguiden är i första hand till för dig som handlägger ärenden om bostadsanpassningsbidrag i en kommun. Du hittar här information om olika moment som du behöver ta ställning till i ett ärende.

Tanken är att du går igenom momenten och frågar dig om de kräver någon åtgärd i just det ärende du handlägger. Ofta startar ett ärende med en ansökan. Vissa moment kan du behöva ta ställning till flera gånger under handläggningen av ett och samma ärende. Till exempel om du behöver dokumentera muntliga uppgifter. Å andra sidan kommer vissa moment inte medföra någon särskild åtgärd alls i en del andra ärenden. Du behöver till exempel bara informera om hur viktigt det är att sökanden kontaktar fastighetsägaren om sökanden bor i en hyreslägenhet eller i en bostadsrätt. Och fullmakt, det vill säga att kommunen blir ombud åt sökanden, blir bara aktuellt om sökanden har behov av och önskar sådan hjälp och kommunen är villig att åta sig att vara ombud.

Observera att kommunen alltid ska fatta skriftliga beslut innan åtgärderna påbörjas, om inte sökanden ansöker om bidrag i efterhand.

Granskad: Sidansvarig: webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej