Bygg för Sverige!

Gul bild med byggkran och texten "Bygg för Sverige".
Kampanjbild för informationsmötena "Bygg för Sverige". Illustration: GoBrave

Boverket och länsstyrelserna i landet arrangerar informationsmöten under 2018 om att bygga bostäder med investeringsstöd under rubriken Bygg för Sverige! På varje informationsmöte informerar Boverket om de nya förbättrade villkoren i regeringens investeringsstöd för att bygga hyresbostäder och bostäder för studenter. Och de möjligheter som finns att finansiera byggprojekt med statens kreditgarantier.

Bygg för Sverige! kommer bland annat att bestå av informationsmöten, där offentliga och privata byggherrar presenterar exempel på hyresrätter och studentbostäder som nu är klara eller som är på gång. Tanken är att visa för fler byggherrar hur man i olika projekt har lyckats bygga till rimliga hyresnivåer, uppnå energibonusen, använda olika entreprenadformer med mera. Vi tror att de byggherrar som själva har byggt är bäst lämpade att tipsa andra, ge inspiration och goda råd. Därför kommer sex till åtta olika byggprojekt att redovisas vid varje informationsmöte.

Det är kostnadsfritt att delta på dessa informationsmöten. Vid avanmälan under den sista veckan innan evenemanget debiteras 500 kronor.

Bygg för Sverige! kommer att arrangera informationsmöten om hyresbostäder på följande orter:

 • Helsingborg, 18 april, Good Morning Hotel.
  OBS! Anmälningstiden har gått ut, 160 anmälda.

 • Skövde, 5 juni, First Hotel Billingehus.
  OBS! Anmälningstiden har gått ut, 145 anmälda.

 • Sundsvall, 29 augusti, Quality Hotel.
  Obs! Anmälningstiden har gått ut, 99 anmälda.

 • Luleå, 12 september, Kulturens hus, Skeppsbrogatan 17.
  Obs! Anmälningstiden har gått ut, 91 anmälda.

Presentation av byggande av studentbostäder:

 • Stockholm, 20 juni, Näringslivets Hus.
  OBS! Anmälningstiden har gått ut, 150 anmälda.

Inspiration, nätverkande och diskussioner

Informationsmötena kommer utöver goda exempel även bestå av intressanta föreläsningar, nätverkande, debatter och diskussioner.

Inbjudan och program

Inbjudan med program kommer att skickas ut till offentliga och privata byggherrar. Även fastighetsägare, kommuner, departement och branschorganisationer kommer att bjudas in.Utöver Boverket och länsstyrelserna kommer Sabo, Akademiska Hus, Studentbostads-företagen och Hyresgästföreningen att medverka på informationsmötena.

Tidning

Förut informationsmöten har Boverket och länstyrelserna också tagit fram en tidning som beskriver mer om bostadsmarknaden, investeringsstödet för hyresbostäder och bostäder för studerande samt exempel på bostäder som byggts med stödet. Du hittar den via "Relaterad information".

Mer information

Om du vill få mer information om Bygg för Sverige! kan du kontakta Ingvar Andersson, 0455-35 31 09 eller ingvar.andersson@boverket.se

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej