Beställ ny sammanfattning med energiklass

Från och med den 1 januari 2014 visar energideklarationens sammanfattning byggnadens energiklass i en skala från A till G. Deklarationer gjorda före detta datum saknar det. Nu har du som ägare möjlighet att beställa en ny sammanfattning med energiklass. Den skickas direkt till din e-post.

Beställ ny sammanfattning med energiklass

Uppgifterna i energideklarationen ändras inte

Den nya sammanfattningen skapas utifrån de uppgifter som redan finns i din energideklaration. Uppgifterna i deklarationen ändras alltså inte. Efter beställningen kommer din energideklaration att innehålla både den ursprungliga och den nya sammanfattningen.

Giltighetstiden för energideklarationen ändras inte

Det datum när energideklarationen gjordes gäller fortfarande och den är giltig i tio år från den tidpunkten.

Energinivå är inte lika med energiklass

Den äldre sammanfattningen innehåller sju energinivåer, från låg till hög energianvändning. De nya energiklasserna är också sju till antalet och sträcker sig från A till G. Skalorna är däremot inte desamma. Det betyder till exempel att om din byggnad har hamnat på energinivå fyra så får den inte nödvändigtvis energiklass D i den nya sammanfattningen.
När du följer instruktionerna för att beställa en ny sammanfattning kommer du att se vilken energiklass byggnaden får innan du beställer.

Så här gör du:

  1. Läs först om skillnaderna mellan den äldre och den nya sammanfattningen i energideklarationen. Läs också om energinivåerna i den äldre sammanfattningen och om energiklasserna i den nya.
  2. Följ instruktionerna för Beställ ny sammanfattning.
  3. Efter att beställningen är gjord skickas energideklarationen med den nya sammanfattningen till dig via e-post.

Se länkar i "Relaterad information"

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej