Energideklarationens innehåll och sammanfattning

Här kan du läsa om vilka uppgifter som energideklarationen innehåller. I energideklarationen hittar du också en sida som kallas för deklarationens sammanfattning. Den har bytt utseende och här kan du se både den nya och den äldre varianten.

Uppgifter i energideklarationen

Energideklarationen innehåller bland annat dessa uppgifter:

  • den uppvärmda arean, kallad Atemp
  • värmesystem
  • energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel
  • energiprestanda
  • det krav på energianvändning som skulle gälla vid uppförande av en ny byggnad av samma slag
  • om radonmätning är utförd eller inte, och i så fall uppmätt värde
  • om återkommande obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är utförd eller inte
  • åtgärdsförslag, om energiexperten har föreslagit sådana för att minska energianvändningen
  • vilken energiexpert som utfört deklarationen
  • sammanfattningen av energideklarationen.

Skillnader mellan den gamla och nya sammanfattningen i korthet

Från och med den 1 januari 2014 visar energideklarationens sammanfattning byggnadens energiklass i en skala från A till G. I deklarationer gjorda före detta datum har sammanfattningen en annan utformning. I dessa visas i stället en figur i form av ett hus med sju olika energinivåer. Energinivåerna skiljer sig från energiklasserna och de är inte direkt jämförbara med varandra. Som ägare kan du få din byggnad klassad i efterhand om du önskar. Boverket har en funktion för det här på webbplatsen.

Du kan fortfarande se deklarationer med den äldre sammanfattningen eftersom en energideklaration alltid är giltig i tio år.

Klicka på bilderna för mer information om innehållet i energideklarationens sammanfattning före och efter 1 januari 2014.

Nya sammanfattningen för energideklaration.
Energideklarationens sammanfattning från och med den 1 januari 2014. Illustration: Boverket
Den gamla energideklarationen
Husets energianvändning före den 1 januari 2014. Illustration: Boverket
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej