Vad är en energideklaration?

Energideklarationen ger dig information om byggnadens energianvändning. Den är bland annat till för dig som ska köpa eller hyra en bostad. Du kan använda deklarationen för att jämföra olika hus med varandra.

Vad är energideklaration?

Energideklarationen görs av en oberoende expert på uppdrag av ägaren och är giltig i tio år.

Deklarationen infördes i Sverige 2006 genom lagen om energideklaration. Syftet är att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader. Boverket tar fram regler om energideklarationerna och har tillsyn över energideklarationerna och energiexperternas oberoende. Vi håller även i det register där alla energideklarationer finns.

Vad innehåller en energideklaration?

Energideklarationen innehåller bland annat uppgifter om:

  • den uppvärmda arean i huset, kallad Atemp
  • energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel
  • åtgärdsförslag, om energiexperten har föreslagit sådana, för att minska energianvändningen
  • om radonmätning är utförd eller inte, och i så fall uppmätt värde

Deklarationen innehåller även andra uppgifter, till exempel om värmesystemet och ventilationssystemet i byggnaden.

Vem gör en energideklaration och när ska den göras?

Det är ägaren som ska anlita en certifierad energiexpert för att göra en energideklaration.

Deklarationen ska göras i följande fall:

  • innan försäljning
  • vid uthyrning
  • för byggnader som är större än 250 kvadratmeter och som ofta besöks av allmänheten

Nya byggnader ska också energideklareras senast två år från det att de har tagits i bruk.

Tio år sedan den första energideklarationen

Nu är det dags att energideklarera byggnaderna på nytt för många fastighetsägare. Det har gått tio år sedan energideklarationerna infördes. Eftersom energideklarationerna gäller i tio år måste därför många byggnadsägare upprätta nya energideklarationer.

Energiprestanda

Energianvändningen beskrivs i deklarationen som energiprestanda. Energiprestanda är ett mått på hur mycket energi som går åt till uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och för byggnadens fastighetsel. All energi som används för detta under ett helt år läggs ihop och divideras med husets uppvärmda yta. Man får då antalet kilowattimmar (kWh) som förbrukas per kvadratmeter (m2). Energiprestandan uttrycks i enheten kWh/m2 och år. Du kommer att se denna uppgift när du söker efter energideklarationer här på Boverkets webbplats.

För att underlätta jämförelser mellan olika byggnader finns sedan den 1 januari 2014 ett system med klassning av energiprestandan. Klassningen är utformad som en skala från A till G där A är den bästa klassen.

Vem gör vad?

Boverket

Boverkets logotyp

Boverket skriver regler om energideklarationerna och har tillsyn över energideklarationerna och energiexpertens oberoende.

Energiexperter

Energideklarationen utförs av en oberoende certifierad energiexpert.

Certifieringsorgan

Certifieringsorganet prövar och godkänner den person som vill bli certifierad energiexpert. Certifieringsorganet har tillsyn över att energiexperten uppfyller kunskapskraven.

Swedac

Swedac granskar och godkänner företag (certifieringsorgan) som utfärdar certifikat till energiexperter.
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej