Workshop om inomhusmiljö i skolor och förskolor

Boverket bjuder in till workshop om byggnaders påverkan på inomhusmiljön i skolor och förskolor. Här får du möjlighet att bidra med din sakkunskap och påverka Boverkets studie av byggnaders påverkan på inomhusmiljön. Samtidigt får du möjlighet att träffa sakkunniga kollegor.

När: 5 december 2018, kl 09:00-16:30
Var: Clarion Hotel Arlanda Airport

Boverket ska genomföra en rikstäckande studie om byggnaders inomhusmiljö och tekniska status (BITS) som en del av Boverkets regeringsuppdrag God inomhusmiljö. Syftet med BITS är att ta fram ett kunskapssunderlag för att driva inomhusmiljöfrågorna framåt och att i slutändan förbättra inomhusmiljön i Sveriges byggnader. Målsättningen med workshopen är att komma fram till enkätfrågor, besiktningsfrågor, mätningar och analyser som är kostnadseffektiva och att diskutera vilken information som behövs för att driva inomhusmiljöfrågorna vidare i Sverige.

Följande huvudområden kommer att diskuteras på seminariet:

  • ljusmiljö
  • ljudmiljö
  • termisk komfort
  • luftkvalitet
  • faktorer kopplade till individen (till exempel hälsobesvär som sociala, psykologiska och fysiologiska)
  • drift och underhåll samt teknisk status på byggnader och installationer.

Varje område diskuteras för sig. Diskussionerna kommer att utgå från upplägget i BITS när det gäller enkätfrågor, besiktningsfrågor, mätningar och analyser. En framgångsfaktor är att det finns en mottagare till den data som BITS tar fram, och här är din sakkunskap och dina erfarenheter viktiga. Mottagare kan vara myndigheter, forskare eller bransch som kan använda studien för att komma vidare med sitt område.

Målgrupp

Målgruppen är myndigheter, forskare, bransch och experter inom inomhusmiljöområdet som har intresse av eller användning av resultatet i studien.

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 16 november.

 

Om BITS

BITS är ett delprojekt inom Boverkets regeringsuppdrag God inomhusmiljö som pågår 2018-2021. Förslaget är att BITS ska undersöka inomhusmiljön i skolor och förskolor via enkäter, besiktningar på plats och mätningar och analyser. BITS bygger vidare på studien BETSI som Boverket genomförde 2005-2009. Mätteknik och kunskapsnivå har till viss del förändrats sedan dess och det kommer BITS anpassas till. Styrkan med BITS är att studien görs på ett statistiskt urval av byggnader så att resultatet kan räknas upp på nationell nivå. Studien innebär att det är möjligt att kontrollera flera olika inomhusmiljöområden samtidigt. Boverket har avgränsat studien till byggnaders påverkan på inomhusmiljöproblem.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej