Remiss; Förslag till ändringar i Boverkets byggregler m.m.

Ni får härmed tillfälle att yttra er över föreslagna ändringar i Boverkets byggregler m.m. med tillhörande konsekvensutredningar.

Boverket önskar synpunkter på förslagen med tillhörande konsekvensutredningar senast fredagen den 24 februari 2017.

Lämna synpunkterna avsnitt för avsnitt i bifogad svarsfil. Vi önskar i första hand få in remissynpunkter via e-post till remiss@boverket.se. Alternativt kan ni skicka brev till
Boverket
att. Stina Jonfjärd
Box 534
371 23 Karlskrona.

Frågor om remissen skickas till remiss@boverket.se.

Den 12 januari genomfördes en webbsänd genomgång av förslagen om nya föreskrifter om nära-nollenergibyggnader. Genom att följa länken i "Relaterad information" kan du i efterhand se sändningen.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej