Söka i webbdiariet

I sökformuläret kan du fylla i dina sökord i ett eller flera fält. Varje sökfält kan innehålla ett eller flera ord som då kombineras.

Vill du söka på exakt ord eller fras lägger du till " (citationstecken) före och efter ordet eller frasen. Om du söker direkt på diarienummer måste detta anges exakt. Exempelvis så här: 2779/2018.

Om ett ärende är sekretessbelagt visas "sekretessbelagt". Om en ärenderubrik innehåller personuppgifter visas "personuppgift".

Sök i webbdiariet

Fyll i valfria fält för din sökning
Ärenden från de senaste 30 dagarna (305)
Diarienr In/Ut datum Status Avsändare/ mottagare
717/20192019-02-19BeredningHedén och Co

Fråga om komfortgolvvärme i badrum

710/20192019-02-20BeredningInternt

Dokumentation av Boverkets process för intern styrning och kontroll 2018

709/20192019-02-20BeredningInternt

Delegation av beslutanderätt inom verksamhetsavdelning 1

708/20192019-02-20BeredningInternt

Delegation av beslutanderätt inom verksamhetsavdelning 2

707/20192019-02-20BeredningInternt

Delegation av beslutanderätt inom avdelningen för verksamhetsstöd

706/20192019-02-20BeredningInternt

Delegation av beslutanderätt avseende föreläggande och omprövning av beslut om föreläggande enligt lagen om energideklaration för byggnader

705/20192019-02-20BeredningSIS

Remiss 18146, Ergonomi

704/20192019-02-20BeredningSIS

Remiss 18148, Ergonomi

703/20192019-02-20AvslutadUtbildningsdepartementet

Regeringsbeslut I:1, Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 1:15 (2018) inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

702/20192019-02-19BeredningAdvokatfirman Åberg & Co

Remiss, samråd enligt miljöbalken, planerad verksamhet Storforsdeponin, Storfors Storfors 1:189 och Filipstad Kroppa 1:22

Sidansvarig: Webbredaktionen