Söka i webbdiariet

I sökformuläret kan du fylla i dina sökord i ett eller flera fält. Varje sökfält kan innehålla ett eller flera ord som då kombineras.

Vill du söka på exakt ord eller fras lägger du till " (citationstecken) före och efter ordet eller frasen. Om du söker direkt på diarienummer måste detta anges exakt. Exempelvis så här: 2779/2018.

Om ett ärende är sekretessbelagt visas "sekretessbelagt". Om en ärenderubrik innehåller personuppgifter visas "personuppgift".

Sök i webbdiariet

Fyll i valfria fält för din sökning
Ärenden från de senaste 30 dagarna (719)
Diarienr In/Ut datum Status Avsändare/ mottagare
8001/20182018-12-17BeredningBostadsrättsförening Tornet 3

Föreläggande till byggnadsägare om energideklaration

8000/20182018-12-17Beredning

Samlingsbeslut energideklaration

7999/20182018-12-14BeredningFiladelfiaförsamlingen Överhörnäs

Ansökan om bidrag till samlingslokaler, standardhöjande åtgärder, Örnsköldsvik 1:25

7998/20182018-12-17Sekretessbelagd
7997/20182018-12-14BeredningStockholms Läns Landsting

Remiss, samråd gällande järnvägsplan och tillståndsansökan vattenverksamhet för utbyggd depå i Högdalen, anslutning till Farstagrenen

7996/20182018-12-17BeslutInternt

Delegation ställföreträdande avdelningschef för verksamhetsavdelning 1

7995/20182018-12-17BeredningSIS

Remiss, förslag till upphävande av svensk standard - SS 224401:1978, 1978Planglas – Terminologi

7994/20182018-12-17BeredningTelge Bostäder AB

Fullmakt Boverkets e-tjänst för statligt stöd och bidrag

7993/20182018-12-17BeredningTelge Hovsjö AB

Fullmakt Boverkets e-tjänst för statligt stöd och bidrag

7992/20182018-12-17BeredningTelge Bostäder AB

Fullmakt Boverkets e-tjänst för statligt stöd och bidrag

Sidansvarig: Webbredaktionen