Söka i webbdiariet

I sökformuläret kan du fylla i dina sökord i ett eller flera fält. Varje sökfält kan innehålla ett eller flera ord som då kombineras.

Vill du söka på exakt ord eller fras lägger du till " (citationstecken) före och efter ordet eller frasen. Om du söker direkt på diarienummer måste detta anges exakt. Exempelvis så här: 2779/2018.

Om ett ärende är sekretessbelagt visas "sekretessbelagt". Om en ärenderubrik innehåller personuppgifter visas "personuppgift".

Sök i webbdiariet

Fyll i valfria fält för din sökning
Ärenden från de senaste 30 dagarna (443)
Diarienr In/Ut datum Status Avsändare/ mottagare
1547/20192019-04-18BeredningSvenska kyrkan, Arvika pastorat

Inbjudan till samrådsmöte, utbyggnad och anläggning av rökgasrening Arvika Krematorium

1546/20192019-04-18BeredningSetterwalls

Remiss, samråd enligt miljöbalken tillstånd för ytvattenuttag från Öresjö och Ärtingen, Bredared och Rångedala, Borås kommun

1545/20192019-04-09BeredningUN-Habitat

Enkät, UN-Habitat survey on Urban Design Governance in Europe

1544/20192019-04-18BeredningSändlista

Direktupphandling, Moderator och föreläsare arktiektur 2019

1543/20192019-04-17AvslutadGrundfakta

Fråga om fukt

1542/20192019-04-18BeredningAktiebolaget Rama

Fullmakt Boverkets e-tjänst för statligt stöd och bidrag

1541/20192019-04-18BeredningFörvaltnings AB GöteborgsLokaler

Fullmakt Boverkets e-tjänst för statligt stöd och bidrag

1540/20192019-04-18BeredningDBA Kistan AB

Fullmakt Boverkets e-tjänst för statligt stöd och bidrag

1539/20192019-04-16BeredningSändlista

Tillsynsärende intygsgivare, BRF Ridhästen

1538/20192019-04-17BeredningEnergimyndigheten

Beslut om sektorsbeskrivning för riksintresse energiproduktion och energidistribution

Sidansvarig: Webbredaktionen