Söka i webbdiariet

I sökformuläret kan du fylla i dina sökord i ett eller flera fält. Varje sökfält kan innehålla ett eller flera ord som då kombineras.

Vill du söka på exakt ord eller fras lägger du till " (citationstecken) före och efter ordet eller frasen. Om du söker direkt på diarienummer måste detta anges exakt. Exempelvis så här: 2779/2018.

Om ett ärende är sekretessbelagt visas "sekretessbelagt". Om en ärenderubrik innehåller personuppgifter visas "personuppgift".

Sök i webbdiariet

Fyll i valfria fält för din sökning
Ärenden från de senaste 30 dagarna (719)
Diarienr In/Ut datum Status Avsändare/ mottagare
7981/20182018-12-07BeredningEANR publication coordinators

Fråga om kontaktperson i radonfrågor

7980/20182018-12-14BeredningSändlista

Tillsynsärende intygsgivare

7979/20182018-12-13AvslutadPersonuppgift

Synpunkter på vedeldning och de nya reglerna

7978/20182018-12-14BeredningPersonuppgift

Fullmakt Boverkets e-tjänst för statligt stöd och bidrag

7977/20182018-12-14BeredningPersonuppgift

Överklagande av Länsstyrelsens i Örebro läns beslut enligt förordning (2018:158) om bidrag till åtgärder mot radon i småhus

7976/20182018-12-14BeredningGunleudd Förvaltning AB

Fullmakt Boverkets e-tjänst för statligt stöd och bidrag

7975/20182018-12-13BeredningPersonuppgift

Validering, certifierad sakkunnig i tillgänglighet

7974/20182018-12-04BeredningNäringsdepartementet

Överenskommelse om inlån

7973/20182018-12-13AvslutadAmasten

Begäran om utdrag ur energideklarationsregistret

7972/20182018-12-13BeredningAmanda Pettersson

Fråga om det tyska hyressättningssystemet

Sidansvarig: Webbredaktionen