Guide för att söka utestödet

Stödet för att förbättra utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden ska stimulera till aktivitet och social gemenskap. Samtidigt ska bostadsområdets gestaltning bevaras eller utvecklas. Sök senast den 15 oktober 2016. Under 2016 kommer 200 miljoner att fördelas.

 1. Kontrollera om din fastighet ligger i ett utvalt område

  Fastigheten där åtgärden genomförs måste ligga i eller i anslutning till ett bostadsområde med socioekonomiska utmaningar, det vill säga ett bostadsområde där mer än 50 procent av hushållen har låg köpkraft.

  För att få svar på om en fastighet ligger i ett område med socioekonomiska utmaningar kan du använda Boverkets sökfunktion. Länk till Boverkets sökfunktion.

 2. Vad kan stödet användas till?

  Stöd kan ges till en ny anläggning eller till renovering av en befintlig anläggning. Stödet kan till exempel ges för åtgärder för lekplatser, ytor för spontanidrott, cykelbanor, parkanläggningar, mötesplatser för olika kultur- och fritidsintressen samt byggnadsanknuten konst.

  De anläggningar som renoveras eller byggs ska vara tillgängliga för enskilda. De som bor och verkar i området ska vara engagerade och delaktiga i åtgärden.

  Åtgärden ska vara varaktig och stöd kan inte ges för exempelvis en tillfällig scen eller för att genomföra ett evenemang

 3. Vem kan söka?

  Ansökan om stöd görs av fastighetsägaren, tomträttshavaren eller någon annan som har fått fastighetsägarens eller tomträttshavarens tillstånd att söka.

 4. Hur stort stöd kan jag få?

  Stöd kan ges för högst 50 procent av kostnaden för åtgärden. En åtgärd måste kosta minst 100 000 kronor för att vara stödberättigad.

 5. När ska ansökan vara inne och hur söker jag?

  Ansökan ska ha inkommit till Boverket senast den 15 oktober 2016.

  Ansökningsblanketten med kompletterande bilagor kan skickas digitalt som med e-post till Registraturen.

  Den digitala ansökan behöver inte vara undertecknad. Men en undertecknad ansökningsblankett i original ska skickas med post till Boverket, Box 534, 371 23 Karlskrona.

  I ansökan anges datum när åtgärden beräknas vara. Ni kan inte få en länge tid för slutförande än två år från beslutet.

 6. Grunder för Boverkets beslut

  Boverket fattar beslut 2 till 3 veckor efter den 15 oktober.

  Boverket ska prioritera mellan ansökningar utifrån bland annat stödets syfte.

  Fastigheten som ansökan gäller ska ligga i ett bostadsområde med socioekonomiska utmaningar, det vill säga ett bostadsområde där mer än 50 procent av hushållen har låg köpkraft. För att få svar på om en fastighet ligger i ett område med socioekonomiska utmaningar kan du använda Boverkets sökfunktion. Länk till Boverkets sökfunktion.

  Ni får ett skriftligt beslut och där framgår vilka villkor som gäller för stödet, till exempel vilket datum åtgärden ska vara klar.

   

 7. Tänk på att

  • Inte påbörja åtgärden innan ansökan inkommit till Boverket.
  • Åtgärden måste slutföras och slutrapporteras inom den tid som anges i beslutet. Ni kan inte få en länge tid för slutförande än två år från beslutet.

Två ansökningsomgångar
Stödet, som har beslutats av regeringen, kan sökas vid två  ansökningsomgångar: 1 juli - 31 augusti 2016 (avslutad) och
1 september - 15 oktober 2016.

Beslut kommer att fattas 2-3 veckor efter det att respektive ansökningsomgång har avslutats. Beviljats ni inte stöd vid den första ansökningsomgången kan ni ansöka om stöd för samma åtgärd vid det senare tillfället.

Mer information

Ansökningsblankett, informationsbroschyr och sökfunktion finns i "Relaterad information". Där finns också länkar till ytterligare information.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej