Prognoser: Byggandet minskar – men fler bostäder behövs

Byggandet av bostäder i Sverige minskar på flera håll, efter lång tids högtryck på marknaden. Samtidigt behövs fortfarande fler bostäder, särskilt de närmaste åren och för vissa grupper. Det visar nya prognoser från Boverket.

– Vi har haft en hög byggtakt på några platser i landet, och där takten nu avtar. Men för många grupper finns det fortfarande ett stort behov av bostäder, till exempel för äldre och unga som efterfrågar bostäder till skäliga priser. Bostäder är viktiga för tillväxt, arbetsmarknad och för att ungdomar ska kunna flytta hemifrån, säger Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren.

Så mycket behöver byggas – större behov de närmaste åren

Bostadsbehovet fortsätter att vara stort. Det visar Boverkets byggbehovsprognos som uppdaterats med anledning av nya befolkningssiffror från Statistiska centralbyrån. I snitt behövs 67 000 nya bostäder varje år fram till 2025, vilket innebär i stort sett samma behov som prognosen visade på förra året.

Boverket uppger i denna prognos att byggtakten i riket behöver vara högre de närmaste åren än vi tidigare räknat med. Skälen är att befolkningsökningen de närmaste åren sker snabbare än väntat och att vi behöver bygga mer för att ta igen det som inte byggts tidigare år. 90 000 bostäder kan behöva byggas varje år fram till 2020 för att täcka behovet, för att sen avta till 50 000 per år fram till 2025.

– Vi behöver bygga motsvarande ett drygt Linköping eller ett knappt Uppsala på kort sikt. Konsekvensen blir annars att vi får dras med underskott en lång tid framöver, säger Bengt J Eriksson, bostadsmarknadsanalytiker.

Läs mer och ladda ner Byggbehovsprognosen i "Relaterad information".

Antalet påbörjade bostäder minskar – bygg- och bostadsmarknadens utveckling

Boverket bedömer att antalet påbörjade bostäder minskar från cirka 69 000 år 2017 till cirka 56 000 i år. Även år 2019 påbörjas 56 000 bostäder. Det är för lite för att täcka behovet som befolkningsökningen ger. Det visar Boverkets indikatorer som är en analys av utvecklingen på bygg- och bostadsmarknaden med byggprognos.

Mest minskar byggandet av bostadsrätter, särskilt på några marknader. I Storstockholm förväntas byggstarterna bromsa med över 30 procent i år, medan byggandet i Storgöteborg kan öka med drygt 20 procent. Byggtakten kan minska betydligt i några större kommuner där det redan byggts mycket.

– Det är stor skillnad mellan olika regioner och marknader. Många faktorer kan påverka byggandet av bostadsrätter framöver. Hur bostadsutvecklarna möter marknadsläget återstår att se, säger expert Hans-Åke Palmgren.

Läs mer och ladda ner Indikatorerna i "Relaterad information".

Enkät: Kommunernas bild av bostadsmarknaden – underskott på bostäder

Totalt 243 kommuner svarade i den senaste bostadsmarknadsenkäten från Boverket att de har underskott på bostäder. På tre års sikt bedömer 97 procent av kommunerna att det behövs fler bostäder, framför allt behövs fler hyresrätter samt tvåor och treor.

Varje år besvarar kommunerna en enkät från Boverket där de ger sina bedömningar i olika frågor. Med underlag från 288 av Sveriges 290 kommuner kan Boverket därför ge en unik sammanhållen bild av bostadsmarknaden i Sverige 2017 och 2018. Enkäten speglar bostadsmarknaden i hela landet, vilket ingen annan undersökning gör.

På Boverkets webbplats hittar du sammanställningar av bostadsmarknadsläget på nationell, regional och kommunal nivå samt för olika grupper på bostadsmarknaden. Du hittar också resultatet av enkäten på kommunal nivå i öppna data.

Läs mer om Boverkets bostadsmarknadsenkät i "Relaterad information"

Stöd och garantier

Det finns ett antal verktyg för att behålla ett fortsatt ökat bostadsbyggande. Ett av dessa är ett investeringsstöd till bostäder för äldre.

Läs mer om stödet till bostäder för äldre och stöd för hyresbostäder och bostäder för studenter på Boverkets webbplats.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej