Kalender

Boverkets kalender innehåller bland annat information om konferenser och seminarier.

  • Att bygga stad för ungas aktiviteter

    Ungas möjligheter att skapa och delta i aktiviteter inom kultur, idrott och fritid är innehållet i seminariet. Hur ska vi bygga städer och platser för ungas aktivitet? Hur ska stadsplaneringen kunna väga in ungas behov på platser där konkurrensen om marken är som starkast?

    När: 24 januari Plats: Stockholm Arrangör: FSKF, Boverket, Stockholms läns Landsting, Stockholms stad
  • Får barnen plats i framtidens städer? En konferens om barnperspektivet i svensk stadsplanering

    Får barnen plats i framtidens städer är en nationell konferens om hur vi planerar och bygger stadsmiljöer för barn med fokus på konsekvenser och möjligheter. Den tar avstamp i historiska perspektiv, ny forskning, samhällsekonomiska aspekter och politik.

    När: 20 mars Plats: Stockholm Arrangör: ArkDes, Arwidssonstiftelsen, Boverket, Folkhälsomyndigheten, Tankesmedjan Movium och  Nätverket BUMS,
Sidansvarig: Webbredaktionen