Kalender

Boverkets kalender innehåller bland annat information om konferenser och seminarier.

 • Ny på jobbet inom PBL administration

  Välkommen på en 2-dagars introduktionsutbildning med Boverkets PBL Kompetens.

  När: 20 november - 21 november Plats: Göteborg Arrangör: Boverket
 • Ny på jobbet som översiktsplanerare

  Välkommen till en kurs för nya översiktsplanerare. Kursen syftar till att man ska känna dig säkrare i sin roll för att snabbare komma in i arbetet. Experter från Boverket, Länsstyrelsen och erfarna översiktplanerare med kommunal erfarenhet leder kursen.

  När: 21 november - 22 november Plats: Malmö Arrangör: Boverket
 • Seminarium om energihushållningsreglerna i Boverkets byggregler, BBR

  Välkommen till ett seminarium om energihushållningsreglerna och arbetet att föra in kraven för nära-nollenergibyggnader i de svenska byggreglerna. Syftet med seminariet är att samla synpunkter från branschen inför Boverkets vägval i det fortsatta utredningsarbetet. Boverket planerar att skicka ut en ny remiss i början av 2019.

  När: 27 november Plats: Stockholm Arrangör: Boverket
 • Boverkets PBL kompetensdagar 2018

  Var med oss i två dagar där vi sätter PBL i fokus!

  När: 29 november - 30 november Arrangör: Boverket
 • Webbseminarium - Hur utnyttjar vi resurserna i rivningsavfall bäst?

  Hur utnyttjar vi resurserna i rivningsavfall bäst?

  När: 4 december Arrangör: Boverket
 • Workshop om inomhusmiljö i skolor och förskolor

  Boverket bjuder in till workshop om byggnaders påverkan på inomhusmiljön i skolor och förskolor. Här får du möjlighet att bidra med din sakkunskap och påverka Boverkets studie av byggnaders påverkan på inomhusmiljön. Samtidigt får du möjlighet att träffa sakkunniga kollegor.

  När: 5 december Plats: Stockholm Arrangör: Boverket
 • Webbseminarium - Kontinuerlig översiktsplanering

  Kontinuerlig översiktsplanering.

  När: 13 december Arrangör: Boverket
 • Att bygga stad för ungas aktiviteter

  Ungas möjligheter att skapa och delta i aktiviteter inom kultur, idrott och fritid är innehållet i seminariet. Hur ska vi bygga städer och platser för ungas aktivitet? Hur ska stadsplaneringen kunna väga in ungas behov på platser där konkurrensen om marken är som starkast?

  När: 24 januari Plats: Stockholm Arrangör: FSKF, Boverket, Stockholms läns Landsting, Stockholms stad
Sidansvarig: Webbredaktionen