Grön infrastruktur för alla: Från ord till handling

Datum: 7 november - 9 november Plats: Courtyard by Marriott, Rålambshovsleden 50, Stockholm Arrangör:Naturvårdsverket
Konferensen för alla som jobbar med grön infrastruktur. Avslut på regeringsuppdraget om grön infrastruktur och kickoff för det fortsatta arbetet över hela landet.

Vi lyfter landskap snarare än naturtyper, de mellanliggande miljöerna och helheten, forskningens rön om landskapsekologi och hur handlingsplanerna ska användas. Det blir såväl praktiska som teoretiska spörsmål. Medskapande och goda exempel utgör en viktig del av konferensen. Vi ser fram mot spännande dialoger och erfarenhetsutbyten.

Boverket är medarrangör, anmäl dig på Naturvårdsverkets webbplats.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej