Ny på jobbet som översiktsplanerare

Datum: 21 november - 22 november Plats: , Malmö Arrangör:Boverket
Välkommen till en kurs för nya översiktsplanerare. Kursen syftar till att man ska känna dig säkrare i sin roll för att snabbare komma in i arbetet. Experter från Boverket, Länsstyrelsen och erfarna översiktplanerare med kommunal erfarenhet leder kursen.

Välkommen till en skräddarsydd tvådagarskurs för nya översiktsplanerare. Kursen syftar övergripande till att man ska känna dig säkrare i sin roll för att snabbare komma in i arbetet. Experter från Boverket, Länsstyrelsen och erfarna översiktplanerare med kommunal erfarenhet leder kursen.

Målgrupp

Nya översiktsplanerare på kommun och länsstyrelse med begränsad erfarenhet av plan- och bygglagen. (Även planerare med en del erfarenhet är välkomna men utbildningen är formad för nya översiktsplanerare.)

 • Dag 1 09:30-kvällspass. Lättare middag serveras på kvällen.
 • Dag 2 08.30-16:00

Pilotkurserna är ett led i att färdigställa digitalt tillgängliga introduktionsutbildningar i plan- och bygglagen. Kursen ska i färdigt format vara tillgänglig i form av digitala lektioner med föreläsningar, webbutbildningsmoduler, övningar med mera. Det första steget är att ta fram en kursplan och genomföra fysiska pilotutbildningar.

Anmälan

Malmö 21-22 november 2018. Sista anmälningsdag är den 3 november.

Max 30 deltagare per utbildningstillfälle.

Vi värdesätter aktiv medverkan

Kursen är kostnadsfri och den ingår som en aktivitet för Boverket att utveckla en webbaserad utbildning. Vi är angelägna om att deltagarna medverkar under hela kurstiden, och snarast möjligt meddelar eventuella förhinder, så att andra kan erbjudas platsen.

Om kursen Ny på jobbet som översiktsplanerare

Målet med kursen är att deltagarna ska känna sig stärkta i rollen som översiktsplanerare. Kursen ska ge insikter om hur komplex en översiktsplaneprocess är där många olika intressen ska vägas mot varandra. Deltagarna ska också förstå hur dialog och arbetet som genomförs i det tidiga skedet ofta är avgörande för en effektiv process.

Innehåll dag 1

 • Vad är Översiktsplanen? Översiktsplanen och PBL
 • Initiera översiktsplanearbetet
 • Projektorganisation och roller i översiktsplaneringen
 • Mål och visioner för översiktsplanen
 • Avgränsning av vad översiktsplanen ska hantera
 • Planeringsunderlag som stöd
 • Kunskapsinhämtning genom tidig dialog

Innehåll dag 2

 • Hållbar utveckling genom översiktsplanering
 • Arkitektur i översiktsplaneringen
 • Förankring och redovisning av ställningstaganden
 • Samråd och utställning/granskning
 • Genomföra och följa upp
 • Framtidsspaning ÖP

Förberedelser

Deltagare ska ha genomfört webbutbildningen "Att arbeta med PBL" som du hittar via PBL Akademin i "Relaterad information". Omfattning är cirka 3,5 timmar uppdelat i flera avsnitt. Ett tips är att ta ett avsnitt i taget och gärna tillsammans med kollega/or!

Frågor

Frågor om utbildningarna tas emot via epost till pblkompetens@boverket.se

 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej