Tävling för studenter och unga samhällsplanerare

Datum: 17 januari
Ansöka till en fyra dagars internationell samhällsplaneringstävling i Poznan i Polen, den 26:e till den 29:e Augusti 2019! Sista dag för ansökan är den 17 januari.

"Livable places and spaces of tomorrow"

Hur vill du att Östersjöregionen ska vara år 2050? Hur kommer vi att bo, arbeta, resa, pendla och leva våra liv i framtiden? Hur bör städer, orter och andra livsmiljöer vara? Vilka riktlinjer och nationella policyer behövs för att skapa förutsättningar för de livsmiljöer vi vill ha?

Tävling
Illustration: DUE DESIGN

Välkommen att ansöka till en fyra dagars internationell samhällsplaneringstävling i Poznan i Polen, den 26:e till den 29:e Augusti 2019!

Universitets- och högskolestudenter på sitt andra utbildningsår upp till unga yrkesutövare under 35 års ålder får ansöka till tävlingen. Vi vill stimulera till ökad interdisciplinär samverkan och innovation inom planeringsområdet. Ansökanden från ett brett spektrum av ämnesområden, till exempel allt ifrån stads- och samhällsvetare till trafikplanerare, arkitekter, landskapsarkitekter och fysiska planerare är därför välkomna att delta i tävlingen.

Tävlingen sker på engelska och sista dag för ansökan är den 29 januari. Mer ingående information om tävlingen och hur du ansöker hittar du på VASABs webbplats.

Young Planners' Contest organiseras av VASAB (Vision and Strategies Around the Baltic Sea) och har möjliggjorts genom Svenska Institutets medel för samverkan i Östersjöregionen. Tävlingen är ett sammarbete mellan Boverket, VASAB och Institute of Socio-economic Geography and Spatial Management vid Adam Mickiewicz University i Poznan i Polen.

Logga för tävlingen
Illustration: DUE DESIGN
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej