Får jag bygga?

Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga?
Utgivningsår:
2016
Antal sidor:
28
ISBN (tryck):
978-91-7563-343-5
ISBN (PDF):
978-91-7563-344-2

Den här broschyren finns i en ny upplaga.

Här hittar du den senaste upplagan av "Får jag bygga" från 2017.

Sidansvarig: Publikationsservice