Rusta utemiljön vid skola och förskola

Rusta utemiljön vid skola och förskola
Utgivningsår:
2017
Antal sidor:
1
ISBN (tryck):
978-91-7563-445-6

Nu kan aktörer som bedriver skolverksamhet söka statligt stöd för att rusta upp skollokaler och utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem. Eleverna ska vara med och planera åtgärderna. Det går att söka stöden till och med den 1 april 2018.

Affisch med tips och förslag på åtgärder

Boverket har tagit fram en affisch som innehåller tips och förslag på åtgärder för att rusta upp skolgårdar och förbättra utemiljön. Texterna är kopplade till läroplanernas mål och framtagna tillsammans med Skolverket och tankesmedjan Movium.

När du beställer affischen, som är i formatet A1, kommer du också att få en kortfattad checklista för stödet medskickad. Vill du i stället läsa den på din skärm, gå till dokumentet i "Relaterad information". Där hittar du också checklistan för stödet.

Sidansvarig: Publikationsservice