Bostadsplanering

Bostadsmarknaden och våra boendevillkor ändras hela tiden och Boverket följer denna utveckling. För att få in bra underlag skickar vi varje år ut en enkät till kommunerna, vars resultat blir en lägesrapport över läget på bostadsmarknaden. Vi gör också prognoser över bostadsbyggandet. Vi genomför även analyser av boendevillkoren för speciella grupper inom befolkningen och analyser av hur fastighetsägare fördelar lediga bostäder.

Bostadsmarknaden

Familj lastar av släp. Foto: Scandinav

Boverket gör analyser och prognoser om utvecklingen på bostadsmarknaden. Myndigheten kan därmed ge tidiga signaler om hur tillgång och efterfrågan på bostäder utvecklar sig i landet.

Regionala bostadsmarknadsanalyser

Småbåtshamn men byggkranar bakom flerfamiljshus. Foto:

Länsstyrelserna gör regionala analyser av bostadsmarknaden. Det syftar bland annat till att vara ett underlag för kommunerna i arbetet med boendeplanering.

Bygg- och bogemenskaper

Tre personer står framför ett husbygge. Foto:

Byggemenskaper och bogemenskaper är ännu inte särskilt vanliga företeelser på svensk bostadsmarknad men intresset ser ut att öka.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej