Bostadsbyggandet kan nå en topp i år

Bostadsbyggandet har fortsatt att öka snabbt under 2017. Under senare tid har det kommit fler signaler om svårigheter att få avsättning för nyproduktion. Boverket bedömer att det i dagsläget rör ett begränsat antal marknader där det har byggts mycket bostäder. På andra marknader är efterfrågan på nyproduktion god. Samtidigt har det spridits en osäkerhet om marknadsläget, när utbudet ökat och bostadspriserna fallit något.

76 000 bostäder påbörjas i år

Boverkets prognos är att bostadsbyggandet ökar med 18 procent i år, då 76 000 bostäder påbörjas. Vårt huvudscenario för 2018 är att byggandet minskar något, främst på marknader där det redan har producerats mycket bostäder. Men utvecklingen av efterfrågan under 2018 är svårbedömd, bland annat beroende av om osäkerheten på bostadsmarknaderna får fäste. Fortsatt är kapaciteten ett väsentligt hinder för byggandet.

Påbörjade bostäder inklusive nettotillskott genom ombyggnad. Illustration: Boverket
Påbörjade bostäder inklusive nettotillskott genom ombyggnad. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Marknaderna är i olika faser

De lokala marknaderna är i olika faser, och på en del marknader kan toppen i byggstarterna ha nåtts redan 2016. År 2018 kan bostadsbyggandet komma att utvecklas starkast i Storgöteborg, där takten är under riksgenomsnittet och bostadspriserna har ökat snabbt under lång tid.

Ökad osäkerhet, men stark ekonomi

Den senaste månadens prisnedgång förefaller vara driven av ett ökat utbud och en ökande osäkerhet rörande den framtida marknadsutvecklingen, inte av hushållens ekonomi och framtidsutsikter, som är fortsatt goda. Skärpta amorteringskrav kan dock minska den krets som har råd att efterfråga en ny bostad.

Fortsatt stora behov

Behoven av bostäder är fortsatt stora på många håll, till följd av den starka befolkningsutvecklingen. Vi bedömer att en större del av produktionen framöver kan komma riktas mot hushåll med lite lägre köpkraft. Det kan öka basen för efterfrågan betydligt.

Prognos för bostadsbyggandet november 2017

Prognos för antal påbörjade
bostäder, november 2017
2016 2017p 2018p
Nybyggnad      
   Flerbostadshus 47 400 58 000 55 500
   Bostadsrätt 23 200 28 100 25 300
   Hyresrätt 24 000 29 500 30 000
   Äganderätt 200 400 200
Småhus 13 500 14 000 14 000
Total nybyggnad 60 900 72 000 69 500
Nettotillskott genom ombyggnad 3 700 4 000 4 000
Totalt påbörjade bostäder 64 600 76 000 73 500

För mer information

I Boverkets indikatorer hittar du vår bedömning i sin helhet. Se länk i "Relaterad information".

Kontaktperson

Hans-Åke Palmgren, bostadsanalytiker
Tel: 0455-35 31 60

Boverkets presservice

Tel: 0455-35 31 70

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej