En dialog som går utöver samråd enligt PBL

En grupp människor sitter på stolar i en cirkel.
Foto: Jean-Baptiste Béranger

Om kommunen tar initiativ till en medborgardialog långt innan alla ställningstaganden är gjorda, kan medborgarnas kunskap, erfarenheter och behov ligga till grund för och väsentligt förbättra beslutsunderlaget.

Detta gäller framför allt översiktsplanen. När det gäller en detaljplan så är alltid vissa avgöranden gjorda när initiativ tas till planen.

Den formella samrådskyldigheten innebär att kommunen ska samråda med medborgarna, om såväl översiktsplan som detaljplan. I båda fallen ska kommunen kunna presentera ett ganska digert underlag för samrådet. När det gäller översiktsplanen ska kommunen redovisa förslagets innebörd, skälen till förslaget, konsekvenser och planunderlag. I samrådet kring en detaljplan ska kommunen presentera ett planförslag. Detta betyder att kommunen redan när samrådet börjar ska ha gjort en hel del ställningstaganden och bedömt konsekvenser av planen.

Om kommunen i stället tar initiativ till en medborgardialog långt innan dessa ställningstaganden är gjorda, så kan medborgarnas kunskap, erfarenheter och behov ligga till grund för och väsentligt förbättra beslutsunderlaget. Detta gäller framför allt översiktsplanen. När det gäller en detaljplan så är alltid vissa avgöranden gjorda när initiativ tas till planen.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej