Typer av ekosystemtjänster

Internationellt och nationellt är ekosystemtjänsterna definierade och indelade i fyra olika grupper utifrån vilken funktion de har. Dessa grupper kallas producerande, reglerande, kulturella och understödjande ekosystemtjänster.

Kategorier av ekosystemtjänster. Illustration: Boverket

På undersidorna till den här sidan presenteras de olika ekosystemtjänsterna under respektive kategori.

 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej