Producerande ekosystemtjänster

Grönsaker i koloniområde. Foto: Otto Ryding/Boverket

De producerande eller försörjande ekosystemtjänsterna är fysiska tjänster som är ett direkt resultat av naturens arbete. Exempel är bland annat den mat vi får från växter och djur, färskvatten, förnybara bränslen och genetiska material.

Matproduktion

Produktionen av mat är en viktig ekosystemtjänst, så viktig att vi genom tiderna prioriterat den framför många andra ekosystemtjänster. Vi har modifierat miljön för att maximera produktionen av mat på stora områden. En ökande befolkning kräver att matproduktionen forsätter att fungera obehindrat.

Dricksvatten/rent vatten

Vårt dricksvatten har renats och filtrerats genom markens ekosystem. För att vi ska kunna fortsätta få rent vatten behöver vattnet kunna filtreras genom jord som inte är förorenad eller övergödd.

Produktion av syre

Många ekosystem producerar ett överskott av syre vilket frigörs till atmosfären. Alla organismer som fotosyntetiserar får ett överskott av syrgas när fotosyntesen fungerar. Det är främst växter, fytoplankton och cyanobakterier (tidigare kallade blå-gröna bakterier).

Produktion av material

Mycket av det vi använder har producerats av något ekosystem. Det gäller till exempel kläder och skor. Vi bygger hus och andra konstruktioner i trä och denna ekosystemtjänst har vi också avsatt stora landområden för i Sverige.

Energiproduktion och lagring av energi

Vissa ekosystem kan producera energirika material eller lagra energin från solen i till exempel ved. Ekosystem kan förse oss med oljor av olika kvalitet och metangas för förbränning.

Genetiska resurser

Denna ekosystemtjänst har vi använt när vi avlat fram olika djurraser eller olika grödor. De gener och alltså de egenskaper som finns i olika organismer kan behövas i framtiden för att vi ska kunna hitta nya eller bättre sätt att producera mat, energi eller andra material. Vi kan också behöva de genetiska koderna för forskning om hur djur, människor och växter reagerar på sin omgivning, till exempel hur organismer hanterar sjukdomar.

Biokemikalier, naturmedicin och läkemedel

Flera läkemedel produceras av växter som odlas i ekosystem men även andra tillsatsföreningar som konserveringsmedel, smaksättare med mera.

Förskönande resurser

De flesta människor trivs bättre när de vistas i en vacker miljö eller när de har vackra saker. Många av dessa vackra saker, som pärlor eller krukväxter, produceras av ekosystem. Denna ekosystemtjänst knyter starkt an till de kulturella ekosystemtjänsterna.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej