Arkitekturens ställning stärks

Boverket satsar på arkitektur för hållbara samhällen, bland annat genom att rekrytera fler arkitekter och anställa Sveriges första riksarkitekt Helena Bjarnegård.  

Regeringen har gett Boverket i uppdrag att ansvara för samordningen av arbetet med arkitektur och gestaltad livsmiljö i landet. Boverket kraftsamlar därför kring de här frågorna för att öka på den kompetens vi redan har och kunna lyfta fram arkitekturens roll i samhället. Fler arkitekter rekryteras och Boverket inrättar också en tjänst som Sveriges första riksarkitekt. Boverket anställer Helena Bjarnegård till denna tjänst.

Uppdraget innebär att Boverket ska öka kompetensen, inspirera och driva på utvecklingen för att offentliga och privata aktörer ska höja den arkitektoniska kvaliteten i det som byggs och skapa goda livsmiljöer. Boverket ska också vägleda landsting, kommuner och privata aktörer för att skapa en god gestaltning av vårdens respektive skolors och förskolors fysiska miljö.

I uppdraget ska Boverket samarbeta med ett stort antal aktörer och särskilt med Riksantikvarieämbetet, Statens konstråd och Statens centrum för arkitektur och design.

Mer information om Boverkets uppdrag finns i Relaterad information

 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej