Plan- och bygglagen på rätt sätt – introduktion för förtroendevalda

Är du förtroendevald i en kommun och vill veta mer om plan- och bygglagen? Då har vi på Boverket en webbaserad introduktionskurs som är skräddarsydd för dig! I kursen kommer du kunna lära dig mer om bland annat översiktsplanering och bygglov.

Personer som sitter vid bord och tittar på en person som står vid tavla och föreläser
Foto: Scandinav/Boverket

När och var hittar jag denna kurs?

I januari 2019 lanserade Boverket, i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), introduktionskursen "PBL på rätt sätt" för förtroendevalda. Du hittar den i "Relaterad information".

Vad innehåller den?

Introduktionskursen består av sju avsnitt som tar cirka en kvart vardera att genomföra. Ni kan själva välja om ni tar ett avsnitt i taget på era nämndmöten eller om ni vill samlas för en särskild utbildningsdag.

I materialet kommer ni att möta experter från både Boverket och SKL men också förtroendevalda från olika delar av landet som delar med sig av sina erfarenheter av PBL. Det kommer även finnas utrymme för er att anpassa materialet till er verksamhet genom till exempel diskussioner och exempel.

Kursens avsnitt:

  • Vad är PBL? Min roll som förtroendevald i byggnadsnämnden
  • Översiktsplanering och kommunens strategier för mark- och vattenanvändning
  • Detaljplanering och genomförande
  • Bygglov och anmälan
  • Byggprocessen enligt PBL
  • Byggnadsnämndens tillsyn enligt PBL
  • Arkitektur och gestaltning i PBL-processerna

Vem kan ha nytta av materialet?

Utbildningen riktar sig främst till nyvalda förtroendevalda i byggnadsnämnder eller i nämnder med motsvarande uppgifter. Men den kan också vara lärorik för övriga förtroendevalda i kommunen. Utbildningen är också ett bra tillfälle för erfarenhetsutbyte mellan nya och mer erfarna ledamöter och ett ypperligt sätt för tjänstemän och förtroendevalda att gemensamt diskutera kommunens PBL-processer och rutiner.

Varför tar ni fram detta?

Boverket har fått i regeringsuppdrag att i samråd med SKL genomföra särskilda kompetensinsatser om PBL för kommunpolitiker. Kursen är en del av detta uppdrag.

Syftet är att förtroendevalda ska se möjligheter med PBL och förstå skillnaden mellan politiska frågor och myndighetsuppdraget.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej