PBL-nätverk

Boverket ska aktivt verka för att utveckla och upprätthålla PBL-nätverk och delta i träffar som till exempel Lantmäteriet, länsstyrelserna och Sveriges kommuner och landsting anordnar.

Boverket ska också, enligt regeringsuppdraget, använda sina kontakter via nätverk till att fånga upp utbildningsbehov och att identifiera behov av anpassning av den utbildning som genomförs till särskilda grupper av mottagare.

Årlig nationell nätverksträff

Boverket har tidigare arrangerat en årlig nätverksträff och 2017 var den i Stockholm två dagar i december. 2015 skedde detta på Plattformsdagarna och 2016 anordnades PBL-dagen. Plattformsdagarna hade fokus på hållbar stadsutveckling och PBL-dagens fokus var nätverkande och erfarenhetsutbyte vad gäller PBL:s tillämpning. Läs mer om Boverkets PBL kompetensdagar 2017 i vänstra menyn.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej