PBL-nätverk

Boverket ska aktivt verka för att utveckla och upprätthålla PBL-nätverk och delta i träffar som till exempel Lantmäteriet, länsstyrelserna och Sveriges kommuner och landsting anordnar.

Boverket ska också, enligt regeringsuppdraget, använda sina kontakter via nätverk till att fånga upp utbildningsbehov och att identifiera behov av anpassning av den utbildning som genomförs till särskilda grupper av mottagare.

Årlig nationell nätverksträff

Boverket arrangerar en årlig nätverksträff, PBL kompetensdagar, som 2018 äger rum i Malmö den 29-30 november.

Tidigare års nätverksträffar

2017 ägde konferensen rum i Stockholm två dagar i december. 2016 anordnades PBL-dagen.  Läs mer om Boverkets PBL kompetensdagar 2017 och 2016 års PBL dagen i  menyn.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej