I Ystad pluggar politiker PBL via webben

Ledamöterna i Ystads myndighetsnämnd lär sig allt mer om plan- och bygglagen. Vid varje sammanträde sedan i somras står det Boverkets webbaserade introduktion i PBL på dagordningen.

Boverkets introduktion i plan- och bygglagen för förtroendevalda lanserades den 15 april och allt fler politiker använder nu den webbaserade introduktionen för att lära sig mer om PBL, inte minst i Ystad.

Hemma eller på jobbet

Boverkets introduktion för förtroendevalda är ett digitalt verktyg för politiker som jobbar med samhällsbyggnadsfrågor, på jobbet eller hemma. Introduktionen bygger på att deltagarna via en dator eller surfplatta går igenom fem avsnitt. De avsnitt som ingår är; vad är PBL?, översiktsplan, detaljplan, lov- och byggprocessen samt byggnadsnämndens tillsyn. De ger tillsammans en allmän grund i plan- och bygglagen. Varje avsnitt tar cirka 20 minuter att genomföra utan stopp och med diskussioner i en grupp behövs säkert en timma för varje avsnitt.

I Ystad är politikerna nöjda

I Ystad har nio ledamöter under ledning av kommunens stadsarkitekt Leila Ekman gått igenom Boverkets introduktion för alla förtroendevalda. När vi är på besök har de precis gått igenom avsnitt tre som handlar om detaljplaner. Lena Andersson, Jasenka Åkerlund, Bert Andersson och Lisbeth Karlsson, är några i nämnden som varit med om de första avsnitten i introduktionen och de är mycket nöjda.

- Det är ett mycket bra stöd när vi försöker sätta oss in i ganska komplicerade samhällsfrågor. Det har gett oss en väldigt bra grund att stå på och sedan har vi också haft livliga och intressanta diskussioner om hur vi ska tolka PBL. Det är vi alla överens om, säger de.

Fotograf:
Lena Andersson, Jasenka Åkerlund och Lisbeth Karlsson i Ystads myndighetsnämnd är några av de politiker som jobbat med Boverkets verktyg för förtroendevalda. Peter Kroon

Lätt att förstå och trevligt presenterat

- Vi är mycket nöjda, det är enkelt och begripligt, snyggt och trevligt presenterat. Och vi lär oss mycket. Vi hade kanske kunnat önska oss fler kommunala exempel som beskriver hur ärenden kan hanteras. Men, vi rekommenderar verkligen andra politiker i landet att jobba med det här verktyget. Det ger betydligt mer, eller som någon påpekade, det är betydligt mer informativt jämfört med några "vanliga" kurser.

 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej