Nya PBL-utövare möttes i Göteborg

Workshop i Göteborg. Foto: Lillemor Frenkel
Workshopen var en del i att stödja lärande och erfarenhetsutbyte om PBL. Foto: Lillemor Frenkel

Drygt 30 entusiastiska nya PBL-medarbetare från både plan- och byggavdelningar i 13 olika kommuner samlades på inbjudan av Byggsamverkan Västra Götaland den 22 augusti. Webbutbildningen Att arbeta med PBL utgjorde en bas för dagens övningar och deltagarna skulle inför seminariet studera de fyra ingående blocken.

Målbilden för dagen var att fördjupa lärandet, få en förståelse för helheten i PBL-systemet samt att genom olika övningar och erfarenhetsutbyten skapa nya kontakter för PBL-nätverkande lokalt och regionalt.

Boverkets PBL Kompetens arbetar nu med spridning av webbutbildningarna och vill stödja aktiviteter som bidrar till ett fördjupat lärande och erfarenhetsutbyte med utgångspunkt i Boverkets utbildningar. Seminariet den 22 augusti var en "pilot" som planeras utmynna i ett handledarmaterial och standardupplägg för att underlätta genomförandet av motsvarande PBL-möten för nya PBL-handläggare lokalt och regionalt.

Viveka Zetterberg, utbildningsansvarig för PBL kompetens hade tillsammans med processledaren Lillemor Frenkel från Directa, satt ihop programmet för seminariet. Kajsa Reimers, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och koordinator för Byggsamverkan Västra Götaland stod som värd för dagen och höll i de praktiska arrangemangen. Processen leddes av Boverkets PBL kompetens och några erfarna "PBL-rävar" från Boverket, Länsstyrelse och Göteborgs Stadsbyggnadskontor gjorde olika inspel och svarade på frågor.

Dagen inleddes med olika utforskande övningar i syfte att bekanta sig med varandra. Merparten av deltagarna hade inte jobbat med PBL-frågor tidigare och det märktes tydligt att de var nyfikna på att förstå hur allt hänger ihop samt få fler tips för att komma vidare. Efter genomgång av de fyra områden fick deltagarna vandra runt fyra stationer med de olika frågor som det fanns behov att fördjupa sig i. Erfarna PBL-utövare från Boverket och Länsstyrelsen i Västra Götaland ledde samtalen.

– Det handlar inte bara om att förstå sakfrågorna, hur delarna i PBL-systemet hänger ihop, det finns också behov av att se på kulturfrågor som bemötande, kommunikation och konflikthantering. Hur möter vi exempelvis upprörda medborgare som inte alltid kan få sin vilja igenom. Vi behöver också förstå vilka olika roller vi har och ha respekt för varandras kompetenser, konstaterade Patrik Faming, Boverket i sin summering av samtalen.

Juristerna Cathrine Engström och Beatrice Udén gav tips och idéer på hur man hittar svar på frågor, var man kan hitta svar på varför en regel är utformad som den är, frågor kring konsekvensutredningar och så vidare. PBL är en avvägningslag där bedömningar görs och ett vanligt svar att ge inledningsvis verkar vara "Det beror på". Men vi måste veta vilken regel vi lutar oss mot. Förändringar av regler sker allt oftare i takt med att pressen på byggbranschen har ökat. EU-rätten och Attefallshusen, är exempel på omvärldsfaktorer som medfört ändringar i byggreglerna de senaste åren, konstaterade de i sin summering.

Energinivån var på topp under dagen. Övningar där deltagarna fick ta ställning till olika frågor varvades med faktainspel och dialoger. Sista övningen var ett enskilt ta ställning till Viktigaste lärdomarna under dagen med hjälp av frågan; mitt nästa steg, hur tar jag detta vidare?

Röster från deltagare

Flera deltagare gav uttryck för att de har lärt känna nya kollegor, de har fått inspiration och en bra översiktsbild av PBL.
– Det har varit en värdefull och kul dag, nu är jag inspirerad att fortsätta på hemmaplan, nu ska jag gå hem och gå igenom tips till fördjupningar, var en av kommentarerna.

Ronny Andersson, verksamhetsledare på byggsidan i Strömstads kommun var en av deltagarna. Han hade en hel del erfarenheter som han delade med sig av.
– Jag har brunnit för byggsamverkan sedan jag började här för fyra år sedan, jag är här för att se hur vi kommer igång med de som är nya. Samverkan måste fungera på hemmaplan för att vi snabbt ska hitta svar på frågorna, samla erfarenhet och ha ett forum för det. Viktigast är att chefen hjälper de nya att prioritera utbildningar och förståelsen för olika roller.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej