Satsningarna på PBL Kompetens fortsätter

Nu fortsätter Boverkets kompetenssatsning för tillämpning av plan- och bygglagen, PBL. Regeringen vill att Boverket under perioden 2017-2020 tar ytterligare krafttag och erbjuder utbildning och vägledning i PBL. Syftet är att tillämpningen av lagen genom kompetenshöjningen ska leda till en effektivare plan- och byggprocess och i förlängningen till att få fart på bostadsbyggandet i Sverige.

Viveka Zetterberg är utbildningsansvarig i det nya regeringsuppdraget.

Vad innebär det att kompetenssatsningen fortsätter?

– Att vi kan göra mer och bättre PBL-utbildning för flera målgrupper, exempelvis tjänstemän och politiker. Men nu ska Boverket anpassa både utbildningsinsatser och vägledning också till den privata plan- och byggsektorn.

Vi ska satsa ytterligare på PBL kunskapsbanken med visionen att kunskapsbanken blir den naturliga ingången för all vägledning om PBL. Kunskapsbanken blir aldrig "klar" utan den utvecklas och förnyas vartefter men nu blir det en extra satsning.

Vi har också uppdraget att stärka och utveckla PBL-nätverk och Boverket vill utforska former för en allt mer digital arena. Samtal om PBL och erfarenhetsutbyte är nog en förutsättning för att utveckla färdigheter och det är inte minst viktigt nu när det sker en generationsväxling och relativt många oerfarna handläggare arbetar med PBL-frågor, säger Viveka Zetterberg.

Vilka aktiviteter ligger i närtid?

– Ett arbete som vi har framför oss nu är att sprida de jättefina webbutbildningar som faktiskt redan finns om PBL på Boverkets webbplats. Vi vänder oss främst till kommuner och länsstyrelser men ska också testa på privata sektorn och byggbolagen. Vi behöver utvärdera om vi behöver komplettera våra utbildningar ytterligare för att de ska fungera för olika grupper.

Vi jobbar också på en spännande fördjupningsutbildning om roller i samhällsbyggnadsprocessen och på att ta fram olika webbaserade utbildningspaket under rubriken "ny på jobbet som", exempelvis bygglovhandläggare. Först gör vi pilotutbildningar i fysisk form men sedan blir det digitala kurser med olika lektioner i form av webbutbildningar, filmade föreläsningar med Boverkets experter och exempel från kommunerna och kanske ett webbseminarium. Våra samverkanspartner som Sveriges kommuner och landsting, länsstyrelserna och Lantmäteriet är viktiga spelare som vi ska ha en dialog med så att vi satsar på rätt aktiviteter och prioriterar på ett bra sätt.

Viveka Zetterberg. Foto: Malin Andersson
Viveka Zetterberg, utbildningsansvarig för de fortsatta satsningarna på PBL på Boverket, visar hur man klickar sig fram i den webbaserade utbildningen om buller. Foto: Malin Andersson / Boverket
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej