Utbildning om PBL

Inom regeringsuppdraget PBL Kompetens tar Boverket fram flera utbildningar. Dels sammanhållna grundutbildningar i PBL för tjänstemän på länsstyrelse eller kommun och för förtroendevalda, dels fortsättnings- och ämnesutbildningar för alla aktörer som är involverade i PBL-processen.

Syftet med utbildningarna är att öka kunskapen och att bidra till att förutsättningarna för att plan- och bygglagen tillämpas lika i hela landet ökar.

Ta del av webbutbildningarna via PBL Akademin i menyn.

Nya utbildningar

Boverkets PBL kompetens erbjuder i samverkan med Länsstyrelsen under våren 2018 en ny utbildning speciellt riktad till jurister som hanterar PBL-ärenden på länsstyrelserna. Inom kort kommer också en ny utbildning:

Introduktion till reglerna i PBL, PBF och Boverkets byggregler
Den här utbildningen riktar sig till dig som arbetar med frågor som rör krav på byggnadsverk och regler för byggande. Oavsett om är du arbetar som till exempel byggnadsinspektör, på byggföretag, som konsult eller leverantör av byggmaterial behöver du känna till byggreglerna och deras tillämpning. I utbildningen får du en introduktion till vad som gäller för lag och förordning samt Boverkets föreskrifter och allmänna råd och hur de förhåller sig till varandra. Den tar också upp generella principer för byggreglerna, när byggreglerna gäller och vem som har ansvaret för att kraven uppfylls.

Utbildningen finns både som webbutbildning och som tillgänglighetsanpassad pdf och tar cirka 25 minuter.

Pilotutbildningar

Webbutbildningen "Att arbeta med PBL" – som ger en gemensam överblick – kompletteras nu med grundutbildningar för olika roller; "Ny på jobbet som detaljplanehandläggare", "Ny på jobbet som lovhandläggare" och "Ny på jobbet som byggnadsinspektör". För dessa tre utbildningar genomfördes under hösten 2017 pilotkurser där deltagarna har fått ge direkt respons på materialet. Nu arbetar vi med att utforma digitalt tillgängliga kurser som kan genomföras enskilt eller i grupp oavsett var du befinner dig. Arbetet pågår under 2018 samtidigt som vi utvecklar kurser för fler kategorier – strategiska planerare och administratörer.

Håll utkik efter nya webbutbildningar här på webbplatsen! Du hittar dem via länken i "Relaterad information". 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej