PBL Akademin

PBL Akademin, webbutbildning inom Boverkets PBL kompetens, ska förbättra tillämpningen av plan- och bygglagen.

Utbildningarna riktar sig till två grupper, dels till förtroendevalda politiker, dels till dig som i ditt dagliga arbete använder plan- och bygglagen. Oavsett om du arbetar offentligt eller privat.

Du når alla webbutbildningarna via länken i "Relaterad information".

Webbutbildning i PBL för politiker

Introduktionskurs om plan- och bygglagen

Personer som diskuterar i en kommunal nämnd.

Kursen ger dig en introduktion hur plan- och bygglagen är uppbyggd och dess syfte samt hur du kan använda den för att fatta underbyggda beslut.

Direktlänk till "Introduktionskursen för politiker"

Länk för inloggning till introduktionskursen för politiker

PBL, the Swedish Planning and Building Act, Introduction Course in English

Personer som diskuterar i en kommunal nämnd.

Detta är en engelsk översättning av introduktionskursen om plan- och bygglagen.

Link to PBL Introduction Course in English

Webbutbildningar för dig som arbetar med PBL

Att arbeta med PBL

Flygfoto över en stad. Foto:

Här får du en översikt över plan- och bygglagen och dess tillämpning. Webbutbildningen består av fyra avsnitt: 1. lagens innehåll och kopplingen till andra lagar, 2. processer som finns runt PBL (planering, genomförande och förvaltning), 3. roller och ansvar samt 4. intressen och krav där du får följa hela kedjan från avvägningar mellan olika intressen fram till de krav som ställs på den färdiga byggnaden. Utbildningen tar cirka 60 minuter.

Direktlänk till "Att arbeta med PBL"

Inloggning till "Att arbeta med PBL"

Introduktion till reglerna i PBL, PBF och Boverkets byggregler

Lyftkran i solnedgång vid byggarbetsplats. Foto: Scandinav bildbyrå

Den här utbildningen riktar sig till dig som arbetar med frågor som rör krav på byggnadsverk och regler för byggande. Oavsett om är du arbetar som till exempel byggnadsinspektör, på byggföretag, som konsult eller leverantör av byggmaterial behöver du känna till byggreglerna och deras tillämpning. Utbildningen tar cirka 25 minuter.

Direktlänk till "Introduktion till reglerna i PBL, PBF och Boverkets byggregler"

Inloggning till "Introduktion till reglerna i PBL, PBF och Boverkets byggregler"

Brandskydd i PBL

Sprinkler. Foto: Franz Feldmanis

Här finns flera moduler om hur byggnadstekniskt brandskydd hanteras i olika delar av PBL-processen. Modulerna innehåller övergripande beskrivning av hur brandskydd kommer in i plan- och byggprocessen.

Direktlänk till "Brandskydd i PBL"

Inloggning till "Brandskydd i PBL"

Buller i PBL

En järnvägsstation med en bussväg utanför. Foto:

I den här webbutbildningen finns flera moduler om hur buller hanteras i olika delar av PBL-processen. Buller i PBL: från översiktsplan till tillsyn ger en dig överblick och vänder sig till alla som arbetar med PBL. Du kan sedan fördjupa dig i de olika modulerna om översiktsplanering, detaljplanering, bygglov, byggprocessen och tillsyn. Modulen Vad är buller? ger grundläggande kunskap om ljud och buller och effekterna på vår hälsa.

Direktlänk till "Buller i PBL"

Inloggning till "Buller i PBL"

EKS – Boverkets konstruktionsregler

En stålkontruktion. Foto:

Efter den här introduktionen kommer du att känna till vad EKS och eurokoder är, varför de finns och hur de är uppbyggda. Utbildningen tar cirka 25 minuter.

Direktlänk till "EKS – Boverkets konstruktionsregler"

Inloggning till "EKS – Boverkets konstruktionsregler"

Huvudmannaskap och planbestämmelser

Ett villaområde. Foto:

En genomgång av fastighetsrättsliga frågor vid genomförande av detaljplan. Utbildningen tar cirka 20 minuter.

Direktlänk till "Huvudmannaskap och planbestämmelser"

Inloggning till "Huvudmannaskap och planbestämmelser"

Klimatanpassning i planeringen

översvämning under bro med bil under vatten. Foto: Scandinav

Här får du svar på vad klimatanpassad planering innebär och hur plan- och bygglagen reglerar. Du får också exempel på åtgärder och arbetssätt kopplade till översiktsplanen och hur du kan reglera åtgärder för klimatanpassning i detaljplan. Utbildningen tar cirka 45 min.

Direktlänk till "Klimatanpassning i planeringen"

Inloggning till "Klimatanpassning i planeringen"

Planera för handel

Grönsaksföräljning i en stadsdel. Foto:

Här får du kunskap om hur kommunerna med stöd av plan- och bygglagen kan planera för en långsiktigt hållbar handel. Utbildningen tar cirka 30 minuter.

Direktlänk till "Planera för handel"

Inloggning till "Planera för handel"

Utformningskrav och tekniska egenskapskrav

En lekplats i et bostadsområde. Foto:

En introduktion i att en byggnad är lämplig för sitt ändamål och tillgänglig enligt PBL. Utbildningen tar cirka 15 minuter.

Direktlänk till "Utformningskrav och tekniska egenskapskrav"

Inloggning till "Utformningskrav och tekniska egenskapskrav"

Ändring och ombyggnad

Flerbostadshus i en stad. Foto:

Här får du svar på vad ändring och ombyggnad är, vilka krav som kan ställas, vilka delar som berörs av kraven och hur du kan resonera för att fastställa kravnivåerna. Utbildningen tar cirka 40 minuter.

Direktlänk till "Ändring och ombyggnad"

Inloggning till "Ändring och ombyggnad"
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej