Så bygger vi ett hållbart samhälle

Vi på Boverket stimulerar utvecklingen till ett hållbart samhällsbyggande genom ett proaktivt arbete som baseras på kunskap och kompetens med dig som medborgare i centrum. Att verka för hållbarhet innebär för oss att arbeta brett med människors livsvillkor, nationellt liksom internationellt.

Boverket arbetar med perspektiv på jämställdhet för alla människor, oberoende av kön, ålder och olika förmågor.

Våra fokusområden

De tre fokusområdena är Boverkets sätt att definiera inom vilka områden vi ska fokusera våra ansträngningar för att uppnå vår vision och arbeta i linje med vårt uppdrag.

Valet av fokusområden grundar sig på en samlad bild av vad vi ser som Boverkets största utmaningar och hur vi bäst kan arbeta för att göra så stor nytta som möjligt för samhället. Fokusområdena utgår från lagar, förordningar, EU:s rättsakter och är sammanfattningar och tolkningar av de mål som formulerats av regering och riksdag samt dialog med våra intressenter. Fokusområdena är långsiktiga, ej tidssatta eller mätbara.

Boverkets tre fokusområden med strategiska mål är:

  • Boende
    Fler ska erbjudas bostad
  • Byggnader
    Ändamålsenliga byggnader ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv
  • Städer
    Fler urbana miljöer svarar mot människors behov av en fungerande vardag
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej