Bygg- och fastighetssektorns användning av hälso- och miljöfarliga kemiska produkter

Bild som beskriver kemiska produkters andel av utsläppen.

Bygg- och fastighetssektorn svarade 2014 för en inhemsk användning av hälsofarliga kemiska produkter på cirka 2 miljoner ton, vilket motsvarar 17 procent av Sveriges totala användning. Därtill använde sektorn 65,3 tusen ton miljöfarliga produkter, vilket motsvarade 4 procent av Sveriges totala användning. Sektorn bidrar dessutom till användning utomlands genom importvaror. Den användningen låg på cirka 1,1 miljoner ton hälsofarliga kemiska produkter och 165 tusen ton miljöfarliga kemiska produkter.

Resultaten inkluderar kemiska produkter som klassas som miljö- eller hälsofarliga. Exempel på sådana produkter är färg, förtunningsmedel och isoleringsmaterial. Däremot ingår inte produkter som till exempel tjära, asfalt och bitumen, eftersom dessa inte är klassade som miljö- eller hälsofarliga och därmed inte ingår i miljöräkenskaperna.

Tillverkningen av cement, kalk och gips står för en stor del av användningen av hälsofarliga kemiska produkter. Därför har vi valt att särredovisa cement, för att undvika att övriga hälsofarliga kemiska produkter inte syns i statistiken. Den totala användningen av hälsofarliga kemiska produkter har därför delats upp i användning av cement respektive övrig användning.

Läs mer om kommentarer till kemikalieindikatorn

Bygg- och fastighetssektorns totala användning av hälso- och miljöfarliga kemiska produkter

Bild på Bygg- och fastighetssektorns totala användning av hälso- och miljöfarliga kemiska produkter 2008-2014
Klicka på bilden för att se i större format. Källa och illustration: Boverket

Bygg- och fastighetssektorn totala användning av hälsofarliga kemiska produkter under 2014 låg på cirka 1,8 miljoner ton om cement exkluderas och cirka 3,1 miljoner ton om cement inkluderas. Totala mängden miljöfarliga kemiska produkter uppgick till en betydligt lägre nivå – cirka 230 tusen ton 2014.

Bygg- och fastighetssektorns användning av hälso- och miljöfarliga kemiska produkter har beräknats utifrån ett underlag från SCB. Användning som kopplas till import har här beräknats som om produktion skett i Sverige. Beräkningarna är gjorda utifrån ett livscykelperspektiv. Läs mer om detta i menyn Om miljöindikatorerna.

Bygg- och fastighetssektorns totala användning av hälsofarliga kemiska produkter (exklusive cement)

Bild på Bygg- och fastighetssektorns totala användning av hälsofarliga kemiska produkter (exklusive cement) 2008-2014
Klicka på bilden för att se den i större format. Källa och illustration: Boverket

Den totala användningen av hälsofarliga kemiska produkter i bygg- och fastighetssektorn uppgick till nästan 1,8 miljoner ton 2014 om cement exkluderas Av detta utgjorde cirka 991 000 ton svensktillverkade produkter, vilket motsvarar cirka 10 procent av Sveriges totala årliga användning av hälsofarliga kemiska produkter.

Bygg- och fastighetssektorns totala användning av hälsofarliga kemiska produkter (exklusive cement) fördelat på branscher

Bild på Bygg- och fastighetssektorns totala användning av hälsofarliga kemiska produkter (exklusive cement) fördelat på branscher 2008-2014
Klicka på bilden för att se den i större format. Källa och illustration: Boverket

Den bransch som främst bidrar till användningen av hälsofarliga kemiska produkter är byggverksamhet, som står för i genomsnitt 62 procent av den totala användningen 2008–2014. Sedan 2010 har dessutom byggsektorns andel ökat något.

Bygg- och fastighetssektorns totala användning av miljöfarliga kemiska produkter

Bild på Bygg- och fastighetssektorns totala användning av miljöfarliga kemiska produkter 2008-2014
Klicka på bilden för att se den i större format. Källa och illustration: Boverket

Användningen av miljöfarliga kemiska produkter var betydligt längre än användningen av hälsofarliga kemiska produkter – 2014 låg den totala användningen på 230 000 ton. Av detta utgjorde cirka 65 000 ton svensktillverkade produkter, vilket motsvarar cirka 4 procent av Sveriges totala årliga användning av miljöfarliga kemiska produkter.

Användningen av miljöfarliga kemiska produkter minskade kraftigt 2013 från en toppnotering 2012, totalt sett med hela 36 procent. Boverket kommer att titta närmare på denna avvikelse.

Bygg- och fastighetssektorns totala användning av miljöfarliga kemiska produkter fördelad på olika branscher

Bild på Bygg- och fastighetssektorns totala användning av miljöfarliga kemiska produkter fördelad på olika branscher 2008-2014
Klicka på bilden för att se den i större format. Källa och illustration: Boverket

Den delsektor som främst bidrar till användningen av miljöfarliga kemiska produkter är byggverksamhet, som står för cirka 60 procent av den totala användningen. Jämfört med 2013 kan ingen större förändring inom delbranscherna ses jämfört med 2014.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej