Guide för handläggning

Handläggningsguiden är i första hand till för dig som handlägger ärenden om bostadsanpassningsbidrag i en kommun. Du hittar här information om olika moment som du behöver ta ställning till i ärendena.

Informationen är i många delar relevant också för ärenden om bidrag till reparationer, besiktning och underhåll samt ärenden om återställningsbidrag.

Tanken är att du går igenom momenten och frågar dig om de kräver någon åtgärd i just det ärende du handlägger.

Vissa moment kan du behöva ta ställning till flera gånger under handläggningen av ett och samma ärende. Till exempel om du behöver dokumentera muntliga uppgifter.

Å andra sidan kommer vissa moment inte medföra någon särskild åtgärd alls i en del andra ärenden. Om sökanden i sin ansökan till exempel skriver att den gäller fritidshuset där han eller hon bor en månad om året behöver du inte fundera på nödvändigheten av åtgärden, hur en eventuell åtgärd borde utföras eller vad kostnaden kan tänkas uppgå till. Eftersom bostadsanpassningsbidrag bara lämnas för anpassningar där man bor permanent eller vistas regelbundet enligt bestämmelserna om så kallat periodiskt boende kan kommunen gå till beslut direkt. Att märka är vidare att vissa moment bara blir aktuella om sökanden beviljas kontantbidrag.

Observera att kommunen alltid ska fatta skriftliga beslut innan åtgärderna påbörjas, om inte sökanden ansöker om bidrag i efterhand.

Granskad: Sidansvarig: webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej