Bidrag i siffror – statistik

Under "Relaterad information" hittar du statistik för de bidrag som Boverket hanterar.

Statistiken för varje bidrag, med undantag av statistiken avseende bidrag för hyresgarantier, består av fem sidor:

  • Beviljat och utbetalat belopp per år sedan bidragets start till och med den senaste månaden.
  • Beviljat belopp per invånare fördelat länsvis på karta
  • Antalet inkomna, beviljade och utbetalade ärenden per län från bidragets start till och med den senaste månaden.
  • Beviljat och utbetalat belopp per månad under det senaste året. Utbetalat belopp redovisas utifrån utbetalningskörning och kan avvika från bokfört utbetalat belopp om bokföringen sker efter ett månadsskifte.
  • En jämförelse mellan de två senaste tolvmånadersperioderna på länsnivå vad gäller inkomna och utbetalade ärenden.

Statistiken för bidrag för hyresgarantier visar antal beviljade bidrag per år, beviljat bidrag per kommun, typ av fastighetsägare, hyresgarantier per åldersgrupp och skäl till att utfärda hyresgaranti.

Vår bidragsstatistik är i pdf-format.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej