Nyheter inom energiområdet

 • Nyhet, Dokumentation från ”Seminarium om energihushållningsreglerna i Boverkets byggregler, BBR”

  Den 27 november ordnade Boverket ett seminarium om energihushållningsreglerna och arbetet att föra in kraven för nära-nollenergibyggnader i de svenska byggreglerna. Syftet med seminariet var att samla synpunkter från branschen inför Boverkets vägval i det fortsatta utredningsarbetet.

 • Nyhet, Boverket har hållit fördjupad branschdialog

  Under två dagar i Stockholm har Boverket träffat olika branschaktörer för att diskutera alternativa principer för att vikta den energi som levereras till byggnader och vilka möjligheter och svårigheter det kan öppna för.

 • Nyhet, Den 1 januari införs primärenergital i energideklaration av byggnader

  Boverket har beslutat om ändringar i reglerna för energideklaration av byggnader, som börjar gälla den 1 januari 2019. Ändringen innebär att primärenergital införs i energideklarationerna.

 • Nyhet, Regeringsuppdrag om laddinfrastruktur för elfordon

  Boverket ska på uppdrag av regeringen utreda nya krav på laddinfrastruktur för elfordon med anledning av ett ändrat EU-direktiv.

 • Nyhet, Vilka energiregler gäller?

  Mycket är på gång inom energiområdet. Här sammanfattar Boverket vad som gäller. Fram till årsskiftet 2018/2019 får antingen specifik energianvändning eller primärenergital användas för att fastställa en byggnads energiprestanda. Från den 1 januari 2019 måste primärenergital användas. Reglerna finns i BFS 2017:5 - BBR 25. Boverket utreder ändringar i avsnitt 9 BBR som planeras att införas i mars 2020. Följ Boverkets arbete här och under rubriken Regelarbete inom energiområdet.

 • Nyhet, Fortsatt dialog om införlivandet av det omarbetade energiprestandadirektivet

  Näringsdepartementet och Miljö- och energidepartementet arbetar tillsammans med Boverket, Energimyndigheten och representanter från branschen för att införliva det omarbetade direktivet på bästa sätt.

 • Nyhet, Vad innebär det omarbetade EU-direktivet EPBD?

  Några av de ändringar som gjorts i direktivet är att ramen för fastställande av energiprestanda har justerats, det har införts en artikel om laddstolpar i anslutning till byggnader och en frivillig artikel om smarthetsindikator. Boverket analyserar i samråd med externa aktörer vilka ändringar direktivet kommer innebära för svenska regler. Direktivet kommer framförallt att få konsekvenser för energihushållningsreglerna, men även för reglerna om energideklarationer.

 • Nyhet, Omarbetat EU-direktiv publicerat

  Den 19 juni 2018 publicerades det omarbetade direktivet om byggnaders energiprestanda ((EU) 2018/844) i Europeiska unionens officiella tidning. Sverige måste införa direktivets krav i svenska regler senast den 10 mars 2020.

 • Nyhet, Övergångsperioden för energireglerna har förlängts

  Boverket har beslutat att förlänga övergångsperioden för avsnitt 9 om energihushållningsregler i BBR till den 1 januari 2019.

 • Nyhet, Nyheter inom energiområdet

  Samlad information om regelarbetet inom energiområdet

Sidansvarig: Webbredaktionen