Nyheter inom energiområdet

 • Nyhet, Boverkets remiss om förändrade energiregler försenad

  Tidsplanen har förändrats och remissen kommer att bli försenad. Följ uppdateringar via denna sida.

 • Nyhet, Webbseminarium om reglerna för energiprestanda och energideklarationer

  Boverket direktsänder ett webbseminarium om ”Nya regler för energiprestanda och energideklarationer” den 14 februari kl. 14-15. Seminariet fokuserar på byggnaders energiprestanda, energideklaration och begreppet primärenergital.

 • Nyhet, Ny digital handbok om energideklaration

  Boverket har tagit fram en ny digital handbok om energideklaration. Den vänder sig i första hand till de som äger eller ska sälja eller köpa en byggnad, men även till alla som söker allmän information om energideklaration. Handboken riktar sig också till energiexperter som en vägledning och stöd i deras arbete.

 • Nyhet, Den 1 januari 2019 ändras reglerna för energideklaration

  Från och med den 1 januari 2019 införs primärenergital i energideklarationerna. Det innebär att byggnaders energiprestanda uttrycks i primärenergital i stället för specifik energianvändning. Här har vi samlat information om ändringarna och hur de påverkar energiexperter, kommuner och banker.

 • Nyhet, Dokumentation från ”Seminarium om energihushållningsreglerna i Boverkets byggregler, BBR”

  Den 27 november ordnade Boverket ett seminarium om energihushållningsreglerna och arbetet att föra in kraven för nära-nollenergibyggnader i de svenska byggreglerna. Syftet med seminariet var att samla synpunkter från branschen inför Boverkets vägval i det fortsatta utredningsarbetet.

 • Nyhet, Boverket har hållit fördjupad branschdialog

  Under två dagar i Stockholm har Boverket träffat olika branschaktörer för att diskutera alternativa principer för att vikta den energi som levereras till byggnader och vilka möjligheter och svårigheter det kan öppna för.

 • Nyhet, Den 1 januari införs primärenergital i energideklaration av byggnader

  Boverket har beslutat om ändringar i reglerna för energideklaration av byggnader, som börjar gälla den 1 januari 2019. Ändringen innebär att primärenergital införs i energideklarationerna.

 • Nyhet, Regeringsuppdrag om laddinfrastruktur för elfordon

  Boverket ska på uppdrag av regeringen utreda nya krav på laddinfrastruktur för elfordon med anledning av ett ändrat EU-direktiv.

 • Nyhet, Vilka energiregler gäller?

  Mycket är på gång inom energiområdet. Här sammanfattar Boverket vad som gäller. Fram till årsskiftet 2018/2019 får antingen specifik energianvändning eller primärenergital användas för att fastställa en byggnads energiprestanda. Från den 1 januari 2019 måste primärenergital användas. Reglerna finns i BFS 2017:5 - BBR 25. Boverket utreder ändringar i avsnitt 9 BBR som planeras att införas i mars 2020. Följ Boverkets arbete här och under rubriken Regelarbete inom energiområdet.

 • Nyhet, Fortsatt dialog om införlivandet av det omarbetade energiprestandadirektivet

  Näringsdepartementet och Miljö- och energidepartementet arbetar tillsammans med Boverket, Energimyndigheten och representanter från branschen för att införliva det omarbetade direktivet på bästa sätt.

Sidansvarig: Webbredaktionen