Nyheter

Här hittar du de senaste nyheterna från Boverket.

 • Nyhet, Ny vägledning om livscykelanalyser

  Boverket har tagit fram en första version av vägledning om livscykelanalyser (LCA) för byggnadsverk. Det är en metod för att beräkna miljöpåverkan under hela livscykeln, från utvinning av råvaror till återvinning och avfallshantering.

 • Nyhet, Ny version av handbok om bostadsanpassningsbidrag och återställningsbidrag

  Den 1 juli 2018 trädde en ny lag om bostadsanpassningsbidrag i kraft. Nu finns en ny version av Boverkets digitala handbok för bostadsanpassningsbidrag, som även handlar om återställningsbidraget.

 • Nyhet, Få koll på de senaste lagändringarna

  Den 1 juli trädde en rad ändringar i plan- och bygglagen, PBL, samt en helt ny förvaltningslag i kraft. Du kan läsa om samtliga lagändringar som trätt i kraft i PBL kunskapsbanken. Mer information finns i det senaste nyhetsbrevet från PBL kompetens.

 • Nyhet, Säkerhetsproblem med äldre hissar med korggrind och slagdörr

  Boverket vill informera om ett säkerhetsproblem med vissa äldre hissar som har en kombination med grind eller vikdörr i korgöppningen och slagdörr till våningsplanet. I en del av dessa hissar kan det finnas ett mellanrum mellan korggrind/vikdörr och dörren till våningsplanet som är stort nog för att till exempel ett litet barn ska få plats. Om ett barn hamnar mellan dörrarna och hissen sätts i rörelse är risken för allvarliga skador stor.

 • Nyhet, Goda exempel: Kommuners åtgärder för att klara handläggningstider

  Vad gör kommuner för att uppfylla plan- och bygglagens krav på handläggningstider för ärenden? En ny rapport från Boverket lyfter fram goda exempel på kommunernas arbete. I den kan du inspireras av hur man kan jobba och även göra om man vill förkorta handläggningstiderna.

 • Nyhet, Nytt radonbidrag för småhus från den 1 juli

  Regeringen har beslutat att återinföra bidraget för radonsanering i småhus. Syftet med bidraget är att minska radonhalten i en- och tvåbostadshus och på så vis minska hälsoproblem som är kopplade till radon i bostäder.

 • Nyhet, Utbildning för likabehandling av romer på bostadsmarknaden

  Boverket har tagit fram en webbaserad utbildning för bostadsföretag och fastighetsägare. Syftet är att öka kunskapen om romsk inkludering på bostadsmarknaden.

 • Nyhet, En ny lag om bostadsanpassningsbidrag träder i kraft den 1 juli 2018

  Snart träder lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag i kraft.

 • Nyhet, 102 miljoner kronor till förbättring av utemiljöer

  Boverket har beviljat 102 miljoner kronor till att förbättra utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden.

 • Nyhet, Konferens om hållbarhet: Building Sustainability 18

  Building Sustainability 18 är en konferens om hållbarhet inom fastighetsutveckling, nybyggnation, renovering, energi, stadsutveckling och social hållbarhet.

Sidansvarig: Webbredaktionen