Nyheter

Här hittar du de senaste nyheterna från Boverket.

 • Nyhet, Utökad vägledning om livscykelanalyser

  Boverket har på regeringens uppdrag tagit fram en utökad vägledning för att göra livscykelanalyser (LCA) av byggnader. Med hjälp av en livscykelanalys i tidigt skede har du störst möjlighet att minska miljöpåverkan. Vägledningen finns på Boverkets webbplats och ger mer kunskap om metoden för att beräkna en byggnads miljöpåverkan under hela dess livslängd. Allt ifrån utvinning av råvaror till byggande, förvaltning samt återvinning och avfallshantering när byggnaden rivs.

 • Nyhet, Boverket medverkar på konferensen "Tryggare kan ingen vara?"

  I dag med medverkar Boverket på konferensen "Tryggare kan ingen vara". SVT Forum sänder kl 10-11.45 i SVT 2.

 • Nyhet, Stadsplanering ur barnens perspektiv

  Intresset var stort för konferensen ”Att bygga stad för ungas aktiviteter” som samarrangerades av Boverket, FSKF, Stockholms läns Landsting och Stockholms Stad.

 • Nyhet, Ny handbok ska ge stöd för att säkra vårt dricksvatten

  Klimatförändringen kan få stora konsekvenser för dricksvattenproduktionen i landet om inte åtgärder vidtas. Livsmedelsverket har därför, tillsammans med flera andra myndigheter, tagit fram en ny handbok som kan användas av kommuner och vattenproducenter. Den digitala handboken Kaskad går igenom vilka förutsättningar för dricksvattenproduktion som finns i varje enskild kommun. Boverket är en av de myndigheter som har deltagit i arbetet med handboken.

 • Nyhet, Miljömålet God bebyggd miljö nås inte till 2020

  Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö är inte uppnått och kommer inte kunna nås till 2020. Det visar den rapport Boverket har tagit fram som en del i Naturvårdsverkets fördjupade utvärdering av de olika miljömålen.

 • Nyhet, Brexit får konsekvenser för byggproduktområdet

  Brexit innebär att Storbritannien lämnar EU i slutet av mars 2019. Vilka konsekvenser får det för tillverkare, distributörer och importörer av byggprodukter?

 • Nyhet, Webbseminarium den 14 februari klockan 14: Nya regler för energiprestanda och energideklarationer

  Torsdagen den 14 februari kl. 14.00 sänder Boverkets årets första webbseminarium - " Nya regler för energiprestanda och energideklarationer".

 • Nyhet, Vad händer i PBL kompetenssatsning?

  Boverket har fått i uppdrag av regeringen att genomföra kompetensinsatser för att främja en mer enhetlig och effektiv tillämpning av plan- och bygglagen. Kompetensinsatserna ska pågå under åren 2017–2020. Boverket ska varje år lämna delrapporter till Regeringskansliet och denna rapport är för 2018.

 • Nyhet, Miljöpåverkan ökar från byggsektorn

  Bygg- och fastighetssektorn står för en betydande del av samhällets miljöpåverkan. Sammantaget står sektorn för cirka 10 till 40 procent av miljöpåverkan i Sverige inom de områden som följs upp med Boverkets sju miljöindikatorer. Dessutom bidrar sektorn till utsläpp i andra länder genom import av byggprodukter.

 • Nyhet, Kommuner får 108 miljoner kronor till grönare städer

  Boverket har beviljat över 108 miljoner kronor till 43 projekt runt om i landet. Bidraget har bland annat beviljats för utveckling av befintlig stadsgrönska och för nyanläggning av stadsgrönska, för att främja ekosystemtjänster som rekreation, dagvattenhantering och biologisk mångfald.

Sidansvarig: Webbredaktionen